Pobyt żołnierzy innych państw wymaga - zgodnie z ustawą o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP - zgody prezydenta. Postanowienie dotyczy komponentu Stanów Zjednoczonych o liczebności do 6500 żołnierzy i personelu cywilnego, liczącego do 700 osób komponentu brytyjskiego i do 350 osób z kanady wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi, przysłanych w celu wzmocnienia polskich sil zbrojnych w operacji wojskowej prowadzonej na terytorium RP w czasie pokoju. Obowiązuje od 23 lutego do 31 maja.

Na początku lutego Pentagon zapowiedział wysłanie do Polski 1700 żołnierzy w związku z sytuacją wokół Ukrainy i koncentracją rosyjskich wojsk przy jej granicach. 11 lutego Biały Dom zapowiedział wysłanie kolejnych 4 tysięcy. Amerykanie przesunęli też część wojsk z Niemiec do Rumunii, a do Niemiec wysłanie elementu dowództwa na poziomie korpusu. Wysłanie dodatkowych 350 żołnierzy z 45. Komanda Royal Marines zapowiedział przed kilkunastoma dniami premier Wielkiej Brytanii.(PAP)