W drugim dniu posiedzenia Sejm m.in. przeprowadzi pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, zajmie się projektem uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu oraz być może dokona wyboru członków Rady Polityki Pieniężnej.

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela został złożony w Sejmie z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zakłada on powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zgodnie z projektem wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu. W projektowanej uchwale Sejm zwraca się do rządu, instytucji Unii Europejskiej oraz całej społeczności międzynarodowej "o solidarność z obywatelkami Afganistanu, którym w wyniku przejęcia władzy przez Talibów grozi trwała utrata z trudem wywalczonych praw do nauki, pracy, ochrony zdrowia, wolności osobistej". "Prawa człowieka zagwarantowane traktatami międzynarodowymi są najwyższą wartością, a ich przestrzeganie stanowić winno warunek wszelkich politycznych działań" - głosi projek uchwały.

Reklama

Ponadto harmonogram obrad Sejmu może być uzupełniony o powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej. Wśród kandydatów są: Wiesław Janczyk (poseł PiS), Gabriela Masłowska (posłanka PiS) oraz Jakub Borowski (zgłoszony przez KO). Obecnym członkom RPP wybranych przez Sejm kadencja kończy się odpowiednio: Grażynie Ancyparowicz - 9 lutego, Erykowi Łonowi - 9 lutego, Jerzemu Żyżyńskiemu - 30 marca.