Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od minionego czwartku ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII i szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów tych klas wprowadzono nauczanie zdalne. Ograniczenie to obowiązuje do 27 lutego.

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych, a także szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w zakresie klas V-VIII lub liceum ogólnokształcącego

Jednocześnie wprowadzono pewne wyjątki. Dotyczą one m.in. możliwości organizowania na terenie szkoły lub placówki konsultacji przed egzaminem ósmoklasisty, egzaminem maturalnym, egzaminem zawodowym, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, egzaminem dyplomowych i egzaminem końcowym. Przepisy zezwalają też na organizowanie stacjonarnie zajęć praktycznych w szkolnictwie zawodowym, a także praktyk zawodowych i zajęć z praktycznej nauki zawodu.

Reklama

Nowelizacja rozporządzenia, która została opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Ustaw i w poniedziałek weszła w życie, wprowadza kolejne wyjątki.

"Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację zadań statutowych przez szkoły, w tym organizację zajęć sportowych w szkołach podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego (w zakresie klas V–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, a także organizację zajęć praktycznych w oddziałach przygotowania wojskowego, realizowanych w ramach programu szkolenia" – czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Zgodnie z nowelą zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia będą dla uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego oraz dla uczniów klas sportowych i mistrzostwa sportowego realizowane w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie, w jakim program szkolenia umożliwia ich realizację w ten sposób.

Nowelizacja umożliwia także realizacja zajęć praktycznych w oddziałach przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych. Miejsce realizacji zajęć określa program szkolenia, zajęcia są realizowane przez patronacką jednostkę wojskową.

"Zajęcia praktyczne realizowane w oddziale przygotowania wojskowego są prowadzone z reguły na otwartym terenie (teren patronackiej jednostki wojskowej lub plac szkolny, boisko)" – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/