Gdyby wybory odbywały się w pierwszej połowie października, to największe poparcie miałoby Prawo i Sprawiedliwość (wraz z Solidarną Polską), które mogą liczyć na 35-proc. poparcie, to o 1 pkt proc. więcej niż we wrześniowym badaniu.

Na drugim miejscu, podobnie jak przed miesiącem, znalazłaby się Koalicja Obywatelska, która jest popierana przez 15 proc. respondentów. W stosunku do września poparcie dla KO spadło o 1 pkt proc.

Na podium z 11 proc. wskazań znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Jej wynik to również spadek o 1 pkt proc.

Reklama

W parlamencie znalazłaby się także Konfederacja, której poparcie zadeklarowało 6 proc. respondentów, czyli o 1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Poniżej progu wyborczej znalazła się Lewica z 4 proc. poparcia, PSL-Koalicja Polska z 2 proc., a także Porozumienie Jarosława Gowina z 1 proc.

Reklama

23 proc. badanych pytanych o preferencje partyjne wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a 3 proc. odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w pierwszej połowie października, chciałoby w nich wziąć udział ponad 78 proc. badanych, to o 1 pkt proc. więcej niż przed miesiącem. Obniżył się natomiast odsetek osób wahających się, czy wziąć udział w głosowaniu - 9 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a o 1 pkt proc. wzrosła liczba respondentów, którzy z góry odrzucają udział w wyborach, a których w październikowym badaniu jest 13 proc.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. – CATI i 15,9 proc. – CAWI).