Wśród rozpatrzonych już ustaw, nad którymi będą głosować senatorowie jest nowelizacja budżetu na 2021 r., nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sprawie zmian w programie "Rodzina 500 plus". Przewiduje ona m.in. składanie wniosków o 500 plus wyłącznie w sposób elektroniczny i wypłatę tego świadczenia jedynie w formie bezgotówkowej. Nowela zakłada również, że ZUS będzie stopniowo przejmował sprawy dotyczące 500 plus.

Senatorowie nie złożyli poprawek podczas dyskusji nad ustawą o domu do 70 m kw. bez formalności; senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem tej ustawy. Ustawa będzie również poddana pod głosowanie w piątek.

Senat będzie głosował również nad ustawą o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego.

Reklama

Część z ustaw po debacie wróciła ponownie do komisji, w tym ustawa zmieniająca zasady ustalania dochodów samorządów w związku z programem Polski Ład, nowelizacja uszczelniająca zakaz handlu w niedziele, nowelizacja ustawy o dowodach osobistych a także nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i będzie objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.

Również nowelizacja Kodeksu karnego, tzw. "ustawa antykorupcyjna" - przygotowana przez posłów koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia i poparta przez PiS - po czwartkowej debacie w Senacie trafiła do komisji.