Senat podjął w czwartek uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r. Tamtego pamiętnego dnia cały cywilizowany, demokratyczny świat zaniemówił – napisano w uchwale.

Za senacką uchwałą głosowało 90 senatorów.

W uchwale przypomniano, że "11 września 2001 r. doszło do serii czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich". "Sprawcami tych ataków byli przedstawiciele organizacji Al-Ka'ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku oraz budynek Pentagonu. W przypadku czwartego samolotu atak nie powiódł się z uwagi na bezprzykładny heroizm pasażerów, wskutek czego maszyna rozbiła się w Pensylwanii. "Łącznie w zamachach zginęło ok. 3 tysięcy osób, w gronie ofiar tego ataku znaleźli się przedstawiciele wielu narodów, w tym także Polki i Polacy" – napisano w uchwale.

Jak podkreślono, "tamtego pamiętnego dnia cały cywilizowany, demokratyczny świat zaniemówił?. Wskazano również, że "celem tej bezprecedensowej w historii świata napaści stało się państwo będące kolebką demokracji, ustroju republikańskiego i niezbywalnych praw człowieka i obywatela". "Podwaliny tego ustroju stanowiły trzy szczytne ideały: wolność, równość, braterstwo" - czytamy w uchwale.

"Członkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pochylają głowy w chwili skupienia i głębokiej zadumy oraz składają niniejszym uroczysty hołd wszystkim osobom, które poniosły śmierć w trakcie tych tragicznych wydarzeń" – napisano. "Byliście, jesteście i będziecie symbolem ofiary poniesionej jako reprezentanci wolnego świata, zaatakowanego przez przedstawicieli fundamentalistycznej, terrorystycznej organizacji walczącej z tym, co bliskie wszystkim demokracjom na świecie" - podkreślono.

"Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy wtedy stracili swoich bliskich, łączymy się w bólu z Narodem amerykańskim tak boleśnie doświadczonym tamtymi wydarzeniami" - napisano.

W uchwale przypomniano także, że "Stany Zjednoczone Ameryki są nie tylko kolebką wolnościowych idei i demokratycznego prawodawstwa zarówno w odniesieniu do jednostki jak i całych wielonarodowych społeczności, ale także państwem, w którym została uchwalona pierwsza w świecie konstytucja". "Wartości te są także niezwykle bliskie całemu polskiemu Narodowi" - dodano.

Podkreślono, że Senat RP "pragnie z pełną stanowczością wyrazić głębokie przekonanie, iż absolutnie niedopuszczalne jest rozstrzyganie konfliktów etnicznych, międzynarodowych zatargów, politycznych sporów czy wzajemnych roszczeń, jakąkolwiek inną drogą niż pokojowe rokowania i międzynarodowe mediacje".

"Niech pamięć o ofiarach ataków sprzed 20 lat będzie dla ludzkości zobowiązaniem, żeby nigdy w przyszłości nie uciekać się do przemocy, rozlewu krwi czy aktów terroru w rozwiązywaniu sporów między państwami, narodami, grupami etnicznymi, religiami i jednostkami" - zaapelowano.

"Niech pamięć tych wydarzeń będzie moralnym przesłaniem na lepszą przyszłość" - podkreślono w uchwale.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".