Stoimy na stanowisku, że problem Izby Dyscyplinarnej SN można rozwiązać w oparciu o polską konstytucję - powiedział senator KP Kazimierz Michał Ujazdowski po posiedzeniu tzw. okrągłego stołu w tej sprawie. Poinformował, że w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych i Porozumienia.

"Okrągły stół był pomyślany jako miejsce wymiany opinii w sprawie zażegnania kryzysu z Unią Europejską po wyroku TSUE. Wzięli w nim udział parlamentarzyści reprezentujący wszystkie ugrupowania opozycyjne oraz Porozumienie Jarosława Gowina. Zaproszeni byli wszyscy, ale te ugrupowania wzięły udział" - powiedział w rozmowie z PAP senator Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski po posiedzeniu tzw. okrągłego stołu, gdzie politycy PSL oraz innych ugrupowań, a także przedstawiciele środowisk eksperckich dyskutowali na temat Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i związanym z nią wyrokiem TSUE.

W połowie lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, także w kwestiach np. uchylania immunitetów sędziowskich. Tego samego dnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Jak poinformował Ujazdowski, w posiedzeniu udział wzięli również: senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski jako szef komisji ustawodawczej Senatu, która zainicjowała projekt ustawy w tej kwestii, prof. Hubert Izdebski jako reprezentant Forum dla Praworządności PAN oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Dominowało przekonanie, że podstawą działań naprawczych powinna być Konstytucja RP, że ona stanowi wysokie gwarancje niezawisłości oraz niezależności i to ona przemawia za likwidacją Izby Dyscyplinarnej SN. W pierwszej kolejności potrzebna jest wąska ustawa naprawcza" - powiedział Ujazdowski. Zaznaczył, że kluczowym założeniem tej ustawy byłaby likwidacja Izby Dyscyplinarnej i "przepisów, które pozwalają sankcjonować wydawanie orzeczeń".

Polityk powiedział również, że podczas rozmów zabrakło konsensusu w sprawie przyszłego statusu sędziów Izby Dyscyplinarnej po jej ewentualnej likwidacji. "W tej sprawie była różnica zdań między ugrupowaniami; ale zakładam, że na następnym spotkaniu opozycja, albo nawet szerzej niż opozycja, bo też ugrupowanie kierowane przez Jarosława Gowina będą miały jeśli nie wspólne, to bardzo bliskie stanowisko w tej sprawie" - dodał.

Ujazdowski dodał, że "dyskutowano także o modernizacji sądownictwa". "Wielu dyskutantów uznawało, że nie tylko stan obecny jest stanem głębokiej zapaści, w wyniku polityki Zbigniewa Ziobry, ale odbudowując niezależne sądownictwo należy także uczynić wszystko, żeby uniknąć też wad sprzed 2015 roku" - dodał.

Zapowiedział również, że kolejne spotkanie w ramach tzw. okrągłego stołu zaplanowane jest na przełomie sierpnia i września.