Komisja Europejska przeanalizuje decyzję Polski w sprawie rozwiązania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Adalbert Jahnz.

Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości i przeanalizuje decyzję Polski dotyczącą rozwiązania tej Izby - poinformował rzecznik.

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł z kolei, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie do 16 sierpnia, że zastosuje się ona do decyzji i wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN oraz ostrzegła, że "w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę".

Jahnz oświadczył we wtorek, że termin ten nadal obowiązuje.