Nowela ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która wprowadza m.in. społeczne agencje najmu, została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Według autorów nowych przepisów, model SAN pozwoli gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN ma bowiem umożliwić wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali, pozyskanych np. z komercyjnego rynku najmu. Jednocześnie działalność SAN ma łagodzić negatywne skutki epidemii na rynku najmu w związku ze zmniejszeniem się liczby osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania.

"Celem ustawy jest pomoc wynajmującym w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19, która jak podają projektodawcy doprowadziła do nadpodaży mieszkań na wynajem, powodując zahamowanie dotychczas prężnie rozwijającego się rynku najmu" - czytamy na stronie Prezydent.pl.

Zgodnie z ustawą, SAN ma być dodatkowym narzędziem realizacji gminnych polityk mieszkaniowych. "SAN będzie podmiotem prowadzącym działalność statutową w sferze tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej" - wskazano.

Działalność ta ma polegać na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę, tj. spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy. "SAN-y będą mogły działać w formie: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których gmina lub gminy dysponują udziałem większościowym, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych" - podkreślono.

Ustawa wprowadza też szereg zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT z tytułu usług w zakresie dzierżawy nieruchomości na rzecz SAN.

Jak podkreślono, najemcy SAN będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start realizowanego w oparciu o przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.