W badaniu ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem powrót b. premiera Donalda Tuska do Platformy Obywatelskiej pozwoliłby tej partii odzyskać zaufanie wyborców.

Zdaniem 27,7 proc. badanych powrót Tuska pozwoliłby PO odzyskać zaufanie wyborców (w tym odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12,4 proc. ankietowanych, a "raczej tak" – 15,3 proc.).

Przeciwnego zdania jest 57,5 proc. badanych (w tym 35,6 proc. respondentów uważa, że powrót Tuska raczej nie pomógłby w odzyskaniu zaufania wyborców przez PO, a zdaniem 21,9 proc. zdecydowanie nie pomogłoby w tym).

14,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie wpływu powrotu Tuska na PO.

Jak czytamy w omówieniu sondażu na stronie tygodnika "Wprost", widać duży rozdźwięk w ocenie ewentualnego powrotu do PO Donalda Tuska między wyborcami obozu rządzącego a opozycji. Szansę na odzyskanie zaufania wyborców przez PO za sprawą byłego szefa Rady Europejskiej widzi 5 proc. osób, które głosują na obecny obóz rządzący. Wśród zwolenników opozycji jest 50 proc. osób, które oceniają tę sytuację jako szansę dla PO. Pozytywnie scenariusz powrotu Tuska ocenia łącznie 51 proc. ankietowanych, którzy głosowali na KO. Przeciwnego zdania jest 37 proc. osób.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla "Wprost" 21 maja br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1000 osób.