Rząd przyjął w środę przygotowany w MSWiA projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach i zapewniającej im dożywotnie utrzymanie i opiekę - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Liczę, że w ciągu miesiąca projekt trafi do Sejmu - powiedział PAP wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Przyjęty w środę przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o Policji i innych ustaw ma na celu uregulowanie sytuacji zwierząt od momentu ich doboru, przez realizację zadań w poszczególnych formacjach, aż po wycofanie z użycia do zadań służbowych. W Rządowym Centrum Legislacji projekt opublikowano w marcu, a wcześniej jego założenia przedstawiło kierownictwo resortu.

Projekt obejmował z początku zwierzęta w służbach podległych MSWiA - w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa, ale pod koniec marca Poboży, który koordynuje proces legislacyjny ze strony resortu, poinformował, że regulacja obejmie też zwierzęta używane w Siłach Zbrojnych RP oraz w Służbie Więziennej.

W środowej rozmowie z PAP wiceminister ocenił, że przyjęcie projektu przez rząd to "kolejny milowy krok do uregulowania statusu zwierząt w służbach". "Liczę, że w ciągu miesiąca projekt trafi do Sejmu i szybko zostanie uchwalony" - powiedział.

"Liczę też na to, że za tym projektem opowiedzą się wszyscy przedstawiciele wszystkich formacji politycznych. Wydaje się, że w takiej sprawie, jak sytuacja zwierząt pełniących tak ważną rolę w dbaniu o nasze bezpieczeństwo, możemy mówić jednym głosem" - zaznaczył Poboży.

Zdaniem wiceszefa MSWiA, udało się wypracować regulację, w której przewidziano wszystkie sytuacje, jakie można przewidzieć. "Począwszy od sposobu doboru opiekuna po rozwiązania na wypadek, jakby go nagle zabrakło" - dodał.

"Sukces ostatniego etapu prac przygotowawczych to stworzenie możliwości objęcia przepisami tej ustawy zwierząt wycofanych ze służby przed jej wejściem w życie" - podkreślił Poboży. Zgodnie z projektem dla opiekunów tych zwierząt w przypadkach uzasadnionych ich dobrem wsparcie będzie mógł przyznać komendant służb nadzorowanych przez MSWiA i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Projekt nowelizacji zakłada m.in. że zwierzę po wycofaniu ze służby pozostanie na stanie formacji, a pierwszeństwo do przejęcia nad nim opieki będzie miał jego dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy nikt nie wyrazi woli zaopiekowania się zwierzęciem "na emeryturze", opieka nad nim sprawowana będzie w ramach jednostki danej formacji. Będzie mogło też być przekazane pod opiekę właściwej organizacji społecznej.

Zgodnie z propozycją, opiekun zwierzęcia - używanego do celów służbowych, jak również wycofanego ze służby - będzie otrzymywał wyżywienie w naturze albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia. Takie świadczenie otrzymywać będzie też organizacja społeczna, której powierzono zwierzę wycofane ze służby. Ponadto, jak przewiduje projekt, opiekunom zostaną zapewnione środki na zabiegi profilaktyczne i leczenie zwierząt.

Projekt określa też obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt i ich prawidłowego utrzymania. Na celu ma też wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem.

Przygotowana regulacja doprecyzowuje też m.in. to, kiedy zwierzęta są wycofywane ze służby, a także - jak wspomniał wiceminister - rozwiązuje kwestie takie, jak to, kto zajmie się zwierzęciem wycofanym ze służby po śmierci dotychczasowego opiekuna. Pierwszeństwo do opieki będzie mieć rodzina zmarłego opiekuna.