Zarówno badanie, jak i przeprowadzona na jego podstawie symulacja rozdziału mandatów w Sejmie pokazują, że PiS miałby od 190 do 208 głosów. Zbyt mało, by myśleć o kontynuowaniu samodzielnych rządów.
United Surveys dla DGP i RMF FM prognozuje rozwój wydarzeń, gdyby doszło do przedterminowych wyborów. Z prawicą, która idzie do nich w wersji numer jeden: zjednoczona, i dwa: podzielona. Bez względu na wariant efekt jest podobny: utrata władzy. Widać także, że gdyby obecni koalicjanci PiS zdecydowali się na samodzielny start, żaden nie przekroczyłby progu wyborczego.