Wniosek wpłynął 5 marca, sprawa jest w toku.

"Przejęcie wyłącznej kontroli nad NFW przez PKN Orlen będzie polegać na nabyciu przez spółkę Orlen Wind 3 sp. z o.o. w organizacji - spółkę powołaną do akwizycji farm wiatrowych, zależną od PKN Orlen - 100% udziałów w kapitale zakładowym NFW od ich aktualnych właścicieli tj. od funduszy inwestycyjnych Taiga Inversiones Eólicas, S.C.R., S.A. z siedzibą w Madrycie oraz Santander Energias Renovables SCRA SA, z siedzibą w Madrycie" - czytamy w komunikacie.

NFW zajmuje się eksploatacją trzech farm wiatrowych operujących na terenie Polski. Podstawowym przedmiotem działalności NFW jest wytwarzanie energii elektrycznej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.