Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek trzech nowych członków Rady Dialogu Społecznego, przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich: Sylwię Szczepańską, Marka Kowalskiego i Łukasza Kozłowskiego. Wyraził nadzieję, że osoby te dadzą nowy impuls w pracach RDS.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. Zaznaczył, że zmiany w składzie Rady wynikają z faktu, iż do RDS została przyjęta nowa, szósta już organizacja reprezentująca przedsiębiorców.

"Dokonujemy dzisiaj zmian w Radzie. Te zmiany polegają na tym, że przyjęta została do Rady nowa organizacja, która została zarejestrowana w zeszłym roku: Federacja Przedsiębiorców Polskich. I w związku z tym, podmioty obecne w Radzie Dialogu Społecznego, a reprezentujące stronę pracodawców zdecydowały się ustąpić po jednym miejscu z dotychczas zajmowanych w Radzie, po to, aby reprezentacja nowej organizacji, jako szóstej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, pracodawców, także mogła w pracach Rady uczestniczyć" - powiedział prezydent podczas uroczystości.

Wyraził satysfakcję z takiej decyzji Rady oraz nadzieję, że nowa organizacja wzmocni RDS. Zwrócił uwagę, że decyzja ta jest podejmowana w trudnym dla gospodarki czasie pandemii koronawirusa. Dodał, że okres pandemii wymaga szczególnych działań, a także szczególnych form wsparcia dla przedsiębiorców i szczególnego przyglądania się ich sytuacji.

"Dyskusje na ten temat powinny się toczyć także w ramach Rady Dialogu Społecznego. Także tutaj strona rządowa (...) powinna głos pracodawców słyszeć; powinien być prowadzony ten niezwykle potrzebny dialog" - powiedział prezydent.

Wyraził nadzieję, że najbliższe miesiące - to będzie nowy impuls w pracach Rady i że "będzie to praca nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą funkcjonować polskiej gospodarce, przetrwać ten trudny czas".

"A przede wszystkim - w co głęboko wierzę i czego bardzo pragnę (...) - w momencie, w którym tylko zakończy się, czy też będzie się kończyła pandemia koronawirusa, że nasza gospodarka będzie mogła wrócić na drogę dynamicznego rozwoju, na której była, zanim pandemia koronawirusa przyszła i zanim ten trudny czas się rozpoczął. Wierzę w to, że wrócimy do takiego bardzo szybkiego wzrostu gospodarczego. Ale tutaj głos przedsiębiorców, praca Rady Dialogu Społecznego nad nowymi rozwiązaniami, nad analizą tych rozwiązań, które są i które są proponowane - ma w moim przekonaniu bardzo duże znaczenie. I właśnie głos społeczeństwa, także poprzez organizacje pracodawców, ma w Radzie ogromne znaczenie i powinien być słuchany" - tłumaczył Duda.

Nowi członkowie RDS zastąpią Marka Zychlę z Konfederacji Lewiatan, Jana Stefanowicza z Business Center Club i Władysława Jefremienko ze Związku Rzemiosła Polskiego. Prezydent podziękował za dotychczasową pracę ustępującym dobrowolnie z RDS.

Obecny na uroczystości szef RDS, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oświadczył, że w trudnych czasach najlepsza metoda poszukiwania rozwiązań to dialog, a Rada Dialogu Społecznego jest naturalnym forum do takiego dialogu. Jak mówił, pandemia zagraża zdrowiu i życiu Polaków, tysiącom firm i milionom miejsc pracy. Gowin podkreślił, że w takich trudnych czasach najwłaściwszą metodą szukania rozwiązań jest dialog i rozmowa, "w której porzucamy partykularne punkty widzenia i szukamy tego co nas łączy, tego co nazywane jest dobrem wspólnym".

"Naturalnym forum do takiego dialogu, ponad podziałami, ponad partykularyzmami, jest Rada Dialogu Społecznego, która (…) dzięki decyzji pana prezydenta wzbogaca się o bardzo wartościowych członków" - zaznaczył Gowin.

Jak wskazał, osoby te "reprezentują środowisko, które jest niezwykle ważne, cenne, którego głos powinien być jak najmocniej słyszany w tych trudnych czasach, czyli środowisko przedsiębiorców, pracodawców".

Przedstawiciele FPP powołani w poniedziałek do Rady to przewodniczący organizacji Marek Kowalski, główny ekonomista FPP Łukasz Kozłowski oraz dyrektor ds. dialogu FPP Sylwia Szczepańska. FPP to organizacja, "której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom". Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji.

Przedstawicielami strony rządowej w RDS, oprócz Gowina, są m.in. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Organizacje związkowe reprezentowane w RDS to Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność". Reprezentatywne organizacje pracodawców to: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja "Lewiatan", Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z głosem doradczym są przedstawiciele m.in. Prezydenta RP, prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zadaniem RDS jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki. Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.