Jak poinformował PAP Robert Bąk, lider Grupy Nieformalnej organizującej spływ, uczestnicy na zaproszenie fundacji Rok Rzeki Wisły z Warszawy wezmą udział w pochodzie jednostek pływających po Wiśle w Warszawie, ku czci pamięci poległych powstańców z sierpnia 1944 r.

„Nasza grupa jest jedyną w kraju, która dopłynie na ten pochód i na uroczystości. Pozostałe jednostki pływające, które wezmą udział w pochodzie, są z Warszawy” – dodał Bąk.

Trwający 5 dni spływ wyruszy z dwóch miejsc: z przeprawy promowej w Baranowie Sandomierskim i z bulwaru w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie), a zakończy się na wiślanym brzegu w pobliżu Stadionu Narodowego w Warszawie. Tam ostatniego dnia spływu, czyli w poniedziałek 1 sierpnia uczestnicy wezmą udział w uroczystościach związanych z obchodami rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Reklama

Uczestnicy spływu będą płynąć Wisłą pod opieką sterników motorowodnych, na łodziach należących do lokalnych jednostek OSP. Młodzież w czasie spływu będzie pod opieką dorosłych, w tym nauczycieli, ratownika wodnego i medycznego, a nad bezpieczeństwem całego spływu czuwać będą jednostki OSP, dla których będą to jednocześnie zajęcia szkoleniowe.

„Współcześni młodzi ludzie nie potrafią oderwać się od telefonów komórkowych, komputerów, brak im pomysłów i alternatywy spędzania czasu wolnego. My chcemy im pokazać możliwość wykorzystania tego, co często jest pomijane w poszukiwaniu aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Wisła to bogaty zasób, ale jest zapomniana” – zauważył Bąk.

Reklama

Spływ jest elementem projektu „Z Wisłą za pan brat”, którym Grupa Nieformalna działająca przy Uczniowskim Klubie Sportowym w Zbydniowie (gm. Zaleszany) zwyciężyła w konkursie „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” i otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 5 tys. zł. Konkurs realizowany był przez partnerstwo: Fundację SMK, Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Fundację Generator Inspiracji.

Projekt jest realizowany od maja do września br. Jego celem jest popularyzacja zasobów turystyczno-rekreacyjnych Wisły w kontekście wypoczynku i rekreacji oraz budowanie w społeczeństwie świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury.

Jednym z działań młodzieży podejmowanych właśnie w tym kierunku jest organizacja spływu Wisłą.

„Inicjatywa ma pokazać, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze czy na Mazury, by przyjemnie spędzić czas na gruncie tego, co jest za przysłowiowym płotem. Chcemy uzmysłowić młodym ludziom i ich rodzinom, jakie są możliwości pożytecznego i atrakcyjnego wykorzystania Wisły w wypoczynku” – podkreślił Bąk.

W trakcie spływu na warsztatach prowadzonych przez ekologa i historyka młodzi ludzie będą też poznawać rzekę, jej historię oraz przyrodę, czyli np. rośliny rosnące nad brzegiem lub w rzece, ptaki i zwierzęta żyjące w dolinie Wisły. Będą też nabywać umiejętności żeglowania po Wiśle.

W czasie spływu młodzi uczestnicy będą też zbierać potrzebne materiały, aby po powrocie każdy z nich mógł przygotować prezentację multimedialną, będącą jednocześnie przewodnikiem po Wiśle na odcinku Sandomierz-Warszawa. Prace te wezmą udział w konkursie.

„Zamysłem jest to, by prace konkursowe opisywały kilometraż Wisły na tym odcinku z uwzględnieniem wskazówek do żeglowania oraz pokazywały wszelkie możliwe atrakcje turystyczne na tej trasie, takie jak: miejsca ważne historycznie, zasoby przyrody, czy utrudnienia w żegludze, w tym np. rozmyte rafy, rozmyte główki, mielizny stałe, wyspy, czy też ujścia rzek i strug wodnych, starorzecza łączone” – mówił Bąk.

Powstanie w ten sposób przewodnik po trasie wiślanej na tym odcinku dla potencjalnych wodniaków i turystów. W przewodniku znajdą się bardzo cenne, praktyczne informacje pomocne przy planowaniu trasy, ustalaniu miejsc wartych zobaczenia, noclegowych, biwakowych. Będą tam też wskazówki dotyczące newralgicznych odcinków Wisły, przeszkód na trasie, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo.

Ze względu na to, że projekt „Z Wisłą za pan brat” ma upowszechniać i promować królową polskich rzek w spływie wezmą też udział bloger oraz fotograf i filmowiec, dzięki czemu na Facebooku będzie można śledzić bieżącą transmisję spływu.

Ponadto po zakończeniu realizacji projektu powstanie fotoreportaż, który będzie upowszechniany w szkołach. (PAP)