Prawo celne zostanie dostosowane do unijnego kodeksu celnego - przewiduje nowelizacja prawa celnego podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

"Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie w polskim porządku prawnym zmian służących stosowaniu unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonujących jego przepisy" - wyjaśniła Kancelaria Prezydenta we wtorkowym komunikacie.

Poinformowano, że unijny kodeks celny zastąpił obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny oraz odpowiednie rozporządzenia. Wskazano, że celem ustanowienia nowego unijnego kodeksu celnego było m.in. ułatwienie legalnej wymiany handlowej oraz zwalczanie nadużyć poprzez określenie prostych i ekonomicznie uzasadnionych procedur celnych oraz szybkie i ujednolicone postępowanie celne.

Ponadto nowy kodeks ma doprowadzić do równowagi między obowiązkiem organów celnych zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych a prawem przedsiębiorców do sprawiedliwego traktowania.

W kodeksie wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wszystkie transakcje celne i handlowe powinny być przeprowadzane elektronicznie, zaś systemy informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w operacjach celnych oferować przedsiębiorcom we wszystkich państwach członkowskich takie same ułatwienia.

Unijne regulacje mają także zagwarantować, iż wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych towarzyszyć będzie zharmonizowane i ujednolicone stosowanie kontroli celnych przez państwa członkowskie. Przyczyni się to do zrównoważonego poziomu tych kontroli w całej UE (niedopuszczanie do zachowań zakłócających konkurencję).

"Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego prawa celnego: upraszczają prawodawstwo celne; ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych; wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych, zapewniając ułatwienia zmierzające do wzrostu efektywności transakcji celnych zgodnie ze współczesnymi potrzebami (...)" - wyjaśniono w komunikacie.

Nowela wdraża też obsługę procesów biznesowych w w pełni elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak też podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, wspiera także rzetelne i godne zaufania podmioty gospodarcze – tzw. upoważnionych przedsiębiorców AEO.

Nowela ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)