Deklaracja o bezpieczeństwie transatlantyckim ogłoszona przez szefów państw i rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie.

1. Nasze narody stoją dziś w obliczu bezprecedensowego przekroju wyzwań w kwestii bezpieczeństwa, w tym terroryzmu, który uderzył boleśnie wiele naszych krajów; działań Rosji, szczególnie na Ukrainie, które podważają oparty na zasadach porządek w Europie; a także niestabilności na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Jesteśmy razem i działamy wspólnie, żeby zapewnić obronę naszego terytorium i mieszkańców, a także wspólnych wartości. Zjednoczone naszymi trwałymi transatlantyckimi więziami i naszym przywiązaniem do demokracji, wolności jednostki, praw człowieka i rządów prawa, NATO w dalszym ciągu będzie dążyć do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim, w zgodzie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

2. Dzięki decyzjom, podjętym w Warszawie, przedstawionym szczegółowo w naszym komunikacie, NATO będzie silniejsze w obronie i odstraszaniu i uczyni więcej dla przeniesienia stabilności poza nasze granice.

3. Kolektywna obrona pozostaje fundamentalnym zadaniem NATO. Nasz potencjał odstraszania i obrony jest oparty na właściwej kombinacji zdolności nuklearnych, konwencjonalnych i obrony rakietowej. Już poprawiliśmy gotowość i zdolności, a budżety obronne Sojuszu zaczynają być podnoszone zgodnie z celami, które wyznaczyliśmy w Walii.

4. Podejmujemy teraz dalsze kroki w celu wzmocnienia odstraszania i obrony przed zagrożeniami z różnych kierunków. Opierając się na Planie Działań na rzecz Gotowości (Readiness Action Plan - RAP) przyjętym w Walii, wzmocnimy obecność naszych sił we wschodniej flance Sojuszu. Podnosimy nasze zdolności obrony i odporności wobec cyberataków i zagrożeń hybrydowych. Wzmacniamy naszą obronę przed atakami z użyciem pocisków balistycznych spoza obszaru euroatlantyckiego.

5. Wszystkie te kroki są obronne, proporcjonalne, transparentne i całkowicie zgodne z prawnymi i politycznymi zobowiązaniami Sojuszu, demonstrujące nasz szacunek do opartej na zasadach europejskiej architektury bezpieczeństwa. Pozostajemy zaangażowani na rzecz kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nierozprzestrzeniania.

6. NATO nie stanowi zagrożenia dla żadnego kraju. W tym duchu pozostajemy gotowi do głębokiego dialogu z Rosją, aby wyraźnie przedstawić nasze stanowiska i, po pierwsze, zminimalizować ryzyko incydentów o charakterze militarnym, w tym poprzez wzajemne środki transparentności. W dalszym ciągu dążymy do konstruktywnych relacji z Rosją, kiedy działania Rosji uczynią to możliwym.

7. Kiedy nasi sąsiedzi są bardziej stabilni, my jesteśmy bezpieczniejsi. Jest to tym istotniejsze dziś, w świetle niestabilności za naszymi granicami. Jesteśmy zjednoczeni w solidarności przeciwko terroryzmowi, który stanowi naglące i bezpośrednie zagrożenie dla naszych krajów i społeczności międzynarodowej. Jesteśmy gotowi uczynić więcej, aby pomóc naszym partnerom zapewnić sobie bezpieczeństwo, bronić się przed terroryzmem i budować odporność na atak.

8. Dlatego też NATO zintensyfikuje dialog polityczny i praktyczną współpracę z naszymi partnerami na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. NATO zwiększy szkolenie i budowanie zdolności w Iraku, a natowskie samoloty AWACS zostaną udostępnione w celu wsparcia koalicji zwalczającej Państwo Islamskie. NATO przyczynia się efektywnie do rozwiązania kryzysu uchodźczego i migranckiego na Morzu Egejskim i zachowuje gotowość, aby rozważyć ewentualne dodatkowe wsparcie dla wysiłków międzynarodowych na Morzu Śródziemnym, na zasadzie komplementarności i współpracy z Unią Europejską. Podtrzymamy nasze wsparcie dla Afganistanu, partnera, wobec którego mamy zobowiązania w długiej perspektywie.

9. Wierzymy w Europę jako całość, wolną i żyjącą w pokoju. NATO zapewni więcej wsparcia Ukrainie oraz Gruzji i w dalszym ciągu wspomaga Mołdawię. Pogłębimy nasze zobowiązania wobec partnerów w regionach Morza Czarnego i Bałtyckiego i na Bałkanach Zachodnich. Utrzymamy także naszą ważną operację w Kosowie.

10. Strategiczne partnerstwo między NATO a Unią Europejską jest coraz bardziej niezbędne dla bezpieczeństwa naszych krajów i obszaru euroatlantyckiego. Dlatego też wzmacniamy współpracę NATO-UE w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, poprzez operacje na Morzu Śródziemnym i pomoc krajom partnerskim w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa.

11. Pozostajemy przywiązani do natowskiej polityki otwartych drzwi, która wzmocniła Sojusz i przyczyniła się do euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Czekamy z niecierpliwością na powitanie naszego najnowszego członka, Czarnogóry, w naszej wspólnocie wartości.

12. Oddajemy hołd dzielnym mężczyznom i kobietom w mundurach, którzy służą i służyli pod dowództwem NATO. Jesteśmy winni głęboką wdzięczność tym, którzy stracili życie lub zostali ranni, broniąc naszego bezpieczeństwa.

13. Nasz Sojusz stoi w obliczu złożonych i zmieniających się wyzwań dla bezpieczeństwa. NATO w dalszym ciągu będzie oceniać zmiany w środowisku bezpieczeństwa i przystosowywać się do odgrywania ważnych ról, na postawie trwałych transatlantyckich więzów, które jednoczą nasze kraje.