Pani Barbara ma działkę na Pojezierzu Gostynińskim. W ostatni weekend wybrała się z psem na spacer nad Jezioro Ciechomickie. – To golden retriever, więc kocha wodę i jak zwykle korzystał z możliwości kąpieli. Nigdy nie było z tym problemów – wyjaśnia czytelniczka. – Tym razem jednak zaatakował mnie (słownie) mężczyzna, który twierdził, że jezioro należy do Polskiego Związku Wędkarskiego i psom się kąpać nie wolno. Pani Barbara dodaje, że w pobliżu jest ośrodek wypoczynkowy, przy którym zbudowano nawet specjalny, niższy pomost dla psów. Nie ma też żadnych tablic ani innych informacji, które mówiłyby o podobnym zakazie. Czy zatem mężczyzna miał prawo zwrócić jej uwagę? Czy na administrowanych przez związek wędkarski wodach istnieją podobne zakazy?
Uważam, że opisana sytuacja jest jakimś nieporozumieniem – twierdzi Marcin Mizieliński, rzecznik Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. – Nie ma, i być nie może, żadnych uregulowań prawnych ze strony PZW zakazujących kąpieli psów (czy też ludzi) w śródlądowych wodach powierzchniowych objętych prawem powszechnego korzystania.
W tym przypadku jezioro Ciechomickie jest właśnie taką wodą. Polski Związek Wędkarski, a właściwie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego (samodzielny podmiot prawny działający w ramach stowarzyszenia, jakim jest PZW) użytkuje wody na zasadzie uzyskanego od Skarbu Państwa prawa do prowadzenia gospodarki rybackiej. Tylko w tym zakresie, tj. wprowadzania, jako użytkownik rybacki, regulacji dotyczących zasad uprawiania amatorskiego połowu ryb, PZW jest ustawowo uprawniony – tłumaczy Marcin Mizieliński.
Przepisy dotyczące kąpieli lub wprowadzania stref ciszy mogą natomiast wynikać z aktów prawa miejscowego, które ustanawia rada powiatu, na terenie którego znajduje się dany zbiornik wodny – dodaje rzecznik.
Warto przy tym wiedzieć, że jeżeli władze samorządowe (w odniesieniu np. do konkretnej plaży może to być gmina) ustanowią podobne zakazy, powinny poinformować o tym w widoczny sposób, choćby właśnie ustawiając stosowne tablice.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445). Art. 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446).