Reklama

„Projekt jest już gotowy. Mam nadzieję, że będzie już w tym tygodniu przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów i za tydzień, we wtorek, trafi pod obrady Rady Ministrów” – powiedział we wtorek Błaszczak.

Projekt ustawy pod koniec marca przyjął międzyresortowy zespół. Jak mówił wówczas Błaszczak, chodzi o to, by przepisy antyterrorystyczne były gotowe przed Światowymi Dniami Młodzieży i szczytem NATO, które odbędą się w lipcu. Wyraził nadzieję, że projekt "po debacie parlamentarnej zostanie przyjęty w maju".

Zgodnie z projektem to ABW ma mieć wiodącą rolę w zwalczaniu terroryzmu, ma koordynować działania operacyjno-śledcze i analityczne. Agencja będzie mogła prowadzić kontrolę operacyjną wobec cudzoziemców podejrzewanych o terroryzm - będzie ona mogła sie odbywać bez zgody sądu, na mocy decyzji szefa ABW, nawet przez 3 miesiące.

Zmianie miałyby również ulec zasady funkcjonowania telefonów prepaid, które dziś są anonimowe. Jak mówił w marcu minister - koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, opracowywane rozwiązania wprowadzają obowiązek sprzedawania takich kart tylko za okazaniem dokumentu tożsamości, aby wiedzieć w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, kto się nimi posługuje.

Projekt wprowadza też możliwość zatrzymania podejrzewanego o terroryzm nawet na 14 dni - za zgodą sądu. Dziś zatrzymać można na 48 godzin, a na rozpoznanie wniosku o areszt sąd ma dodatkowe 24 godziny; jeśli nie uda się zmieścić w tym terminie, zatrzymany musi zostać zwolniony. Ustawa antyterrorystyczna pozwoliłaby na to, aby służby miały do 14 dni na postawienie takiej osobie zarzutu.

W projekcie znajduje się także zapis pozwalający na prowadzenie przeszukań i zatrzymań podejrzanych o terroryzm przez całą dobę, bez ograniczeń czasowych między godz. 22 a 6. Dziś rewizje, przeszukania i zatrzymania są możliwe w godzinach od 6 do 22.

MSWiA mam mieć też uprawnienia do natychmiastowego wydalania cudzoziemców stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wydalony cudzoziemiec mógłby się od tej decyzji odwołać do sądu - ale już przebywając za granicą.

Ustawa miałaby zezwolić na wprowadzenie zakazu zgromadzeń po tym, jak w państwie wprowadzi się dwa najwyższe stopnie zagrożenia terrorystycznego. Ma uregulować ponadto współpracę między służbami i doprecyzować zasadę użycia wojska oraz broni palnej w razie zagrożenia terrorystycznego.

Media podawały, że w projekcie jest też zapis mówiący, że "w celu rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń i przestępstw o charakterze terrorystycznym" ABW będzie mogła nieodpłatnie korzystać z rejestrów i ewidencji prowadzonych aż przez 15 instytucji państwowych i samorządy. Za zgodą sądu ABW mogłaby żądać informacji objętych tajemnicą bankową od banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich oraz SKOK-ów. Projekt ma także dać policyjnym antyterrorystom prawo do strzału snajperskiego. (PAP)