Zawartość drugiej partii dokumentów zabezpieczonych przez IPN w domu Marii Kiszczak to przede wszystkim osobiste notatki i przemyślenia Czesława Kiszczaka, ale także kilka dokumentów wojskowych i policyjnych.

Jak mówi Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, najciekawsze treści udostępnione dziennikarzom i badaczom to spisane przemyślenia Czesława Kiszczaka. Nie brakuje też oficjalnych pism. Wśród nich Rafał Leśkiewicz wskazuje dokumenty oraz ich kserokopie dotyczące protestów rolniczych przy trasie S7 w okolicach Mławy.

"To jedne z pierwszych protestów społecznych w okresie rządów Tadeusza Mazowieckiego" - zaznacza dyrektor. Szczególnie ciekawe wydają się ekspertowi dokumenty wytworzone osobiście przez Czesława Kiszczaka. "To przemyślenia i komentarze dotyczące albo sytuacji bieżącej, albo w dużej mierze spraw historycznych. Można przypuszczać, że były one przygotowywane w związku z wystąpieniem przed sądami" - dodaje Rafał Leśkiewicz.

Reklama

W materiałach pojawiają się informacje dotyczące szczegółów morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Czesław Kiszczak przyznaje, że duchownego zabili jego podwładni, a on sam - jak pisze - przeżył tę sprawę bardzo ciężko. Dyrektor Biura podkreśla, że to pierwszy raz, kiedy osobiste notatki komunistycznego generała ujrzały światło dzienne. "To dobry moment, aby historycy zajęli się nimi. Szczególnie, że dotąd w obiegu naukowym brakowało notatek, opinii oraz osobistych dokumentów".

Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN dodał, że trwają prace nad jak najszybszym udostępnieniem kolejnych archiwaliów zabezpieczonych w domu Marii Kiszczak. Jak podkreślił, nastąpi to w ciągu kilku następnych dni. Obecnie prokuratorzy wspólnie z archiwistami dokonują oględzin papierów.
W domu Marii Kiszczak IPN zabezpieczył w sumie 6 pakietów dokumentów.