Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację obrony od wyroku skazującego Czesława Kiszczaka na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu za wprowadzenie stanu wojennego.

SN uznał, że osądzenie Kiszczaka przez sąd powszechny, a nie wojskowy, było prawidłowe, a jego stanu zdrowia nie można było także uznać za powód do odstąpienia od ścigania.

Kiszczak, który zmarł w listopadzie 2015 r., na pięć miesięcy przed śmiercią został prawomocnie skazany w sprawie stanu wojennego. Sąd Apelacyjny utrzymał wtedy wyrok I instancji.

W 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła tajna grupa przestępcza o charakterze zbrojnym pod wodzą gen. Wojciecha Jaruzelskiego w celu likwidacji NSZZ "Solidarność", zachowania ustroju komunistycznego oraz osobistych pozycji we władzach PRL. Kiszczaka skazano na dwa lata więzienia w zawieszeniu.

Reklama