Pomoc państwa w zakupie pierwszego mieszkania, możliwość godzenia pracy z wychowaniem dziecka i poprawa ściągalności alimentów - to główne elementy alternatywnego programu 500+ przedstawione dziś przez Nowoczesną.

Paulina Hennig-Kloska powiedziała dziś na konferencji prasowej w Sejmie, że jest to kompleksowy program uwzględniający doświadczenia innych krajów i potrzeby rodzin. Pierwszym elementem programu prorodzinnego Nowoczesnej jest sfinansowanie przez państwo wkładu własnego wymaganego przez banki przy zakupie pierwszego mieszkania. Paulina Hennig-Kloska wyjaśniła, że wkład taki zostanie w całości umorzony, jeśli w ciągu 10 lat rodzina wzbogaci się o trójkę dzieci. Przy dwójce trzeba będzie oddać państwu 25 procent kwoty wkładu własnego, a przy jednym dziecku - połowę. " W ten sposób najbardziej promowane będą rodziny wielodzietne" - dodała posłanka Nowoczesnej.

Kolejnymi elementami tego 6. punktowego programu są: praca dla rodziców, dziecko pod opieką, przedszkola i żłobki dla wszystkich, zdrowa matka i dziecko oraz bezpieczeństwo ekonomiczne. Wśród szczegółowych rozwiązań tego programu, poza sfinansowaniem przez państwo umarzalnego wkładu własnego, Nowoczesna proponuje m.in. wprowadzenie możliwości pracy na część etatu podczas urlopu macierzyńskiego, co spowoduje jego wydłużenie.

Dalszy rozwój żłobków przyzakładowych i dalszy rozwój klubów malucha. Darmowe przedszkola dłużej pracujące. Powrót do obowiązku przedszkolnego dla 5. letnich dzieci. Propagowanie in vitro, bezpłatnych szczepień oraz przemodelowanie pracy części porodówek w Polsce, w tym zwiększenie liczby etatów dla położnych. Nowoczesna chce też większej odpowiedzialności państwa w kwestii ściągalności alimentów - osoby nie płacące alimentów miałyby być ściągane z urzędu.