Unijne kraje za przedłużeniem tymczasowych kontroli na niektórych wewnętrznych granicach. To efekt nieformalnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych 28 krajów w Amsterdamie. Do tej pory strefa Schengen gwarantowała swobodne podróżowanie przy podniesionych szlabanach granicznych.

W związku z kryzysem migracyjnym, kilka państw już jesienią ubiegłego roku przywróciło tymczasowe kontrole, ale chce je teraz przedłużyć. Takie kraje jak Niemcy i Austria zamierza je utrzymać przez kolejne dwa lata. Zgodnie z przepisami, jest to możliwe tylko wtedy, jeśli zielone światło da Komisja Europejska.

"Bezprecedensowy napływ osób szukających azylu w Europie nie maleje. Dlatego kraje członkowskie poprosiły Komisję, by przygotowała podstawę prawną do przedłużenia tymczasowych kontroli granicznych" - powiedział Klaas Dijkhoff, minister do spraw migracji Holandii, kierującej teraz pracami Wspólnoty.

Tymczasowe kontrole graniczne, oprócz Niemiec i Austrii, wprowadziły także Szwecja, Dania, Francja, Słowenia i nienależąca do Unii Norwegia.

Jeśli teraz Komisja przygotuje podstawę prawną dla przedłużenia kontroli granicznych do dwóch lat, to inne kraje, jeśli zechcą, będą mogły w przyszłości z tego skorzystać.