Samobójstwa, samookaleczenia, przypadki przemocy seksualnej - do takich incydentów doszło w zeszłym roku w ośrodkach dla uchodźców w Holandii. Raport w tej sprawie przedstawiło tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości.
Reklama

Według oficjalnych danych, dwie osoby przebywające w holenderskich ośrodkach popełniły samobójstwo, a ponad trzysta groziło, że to zrobi. Odnotowano także prawie 370 przypadków samookaleczenia.

Policja musiała interweniować 55 razy z powodu napaści o charakterze seksualnym, z których większość dotyczyła tylko uchodźców. Agresywne zachowanie wśród migrantów odnotowano prawie dwa tysiące czterysta razy, a łamanie zasad obowiązujących w ośrodkach ponad pięć tysięcy razy.

Holenderskie media piszą o bardzo różnych reakcjach polityków na ministerialny raport. Jeden z posłów wskazywał, że to „nie do pomyślenia, że ludzie którzy uciekają przed przemocą podważają bezpieczeństwo Holandii i nadużywają jej gościnności”, inna posłanka uznała zaś, że tego typu incydenty są nie do uniknięcia, biorąc pod uwagę warunki w jakich przebywają migranci.

Obecnie w holenderskich ośrodkach dla uchodźców przebywa ponad 47 tysięcy osób, dwa razy więcej niż w 2014 roku.