"Mój Sierpień '80. Pomorze Zachodnie na drodze do wolności" to trzydzieści pięć relacji świadków oraz uczestników wydarzeń związanych z protestem robotniczym i podpisaniem Porozumień Sierpniowych w Szczecinie. Książka wydana przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej zawiera wspomnienia opatrzone bogatą dokumentacją fotograficzną.

"Osobiste przeżycia, atmosfera i emocje sierpnia 1980 roku wciąż żyją w pamięci naszych rozmówców" - mówi historyk Michał Siedziako, jeden z redaktorów publikacji. Jak wyjaśnia, książka zawiera zarówno relacje osób, które były w centrum wydarzeń w Stoczni Szczecińskiej, jak i tych, którzy po protestach organizowali struktury związków zawodowych.

Książkę otwierają zapisy przemówień dwóch nieżyjących już liderów "Solidarności" Pomorza Zachodniego - Mariana Jurczyka i Aleksandra Krystosiaka.

Publikacja pod redakcją Magdaleny Dźwigał, Artura Kubaja i Michała Siedziako będzie miała swoją premierę 27 sierpnia.