Rada Ministrów zatwierdziła rozporządzenia dotyczące ustanowienia pełnomocników rządu w ministerstwach zdrowia i edukacji. Stało się to na dzisiejszym posiedzeniu gabinetu Ewy Kopacz.

Jak napisano w komunikacie, jeden z pełnomocników będzie powołany do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Jego zadaniem będzie "opracowanie, uzgodnienie i wniesienie pod obrady rządu projektu ustawy o zdrowiu publicznym".

Drugi z powoływanych pełnomocników będzie zajmował się kwestią bezpieczeństwa w szkołach. Jako zadanie wyznaczono mu "inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań dotyczących podwyższenia bezpieczeństwa w szkołach".

W komunikacie rządu nie wymieniono nazwisk osób, które obejmą stanowiska. Rzeczniczka rządu Iwona Sulik informowała wczoraj, że w resorcie zdrowia stanowisko obejmie Beata Małecka-Libera, a w ministerstwie edukacji - Urszula Augustyn.