Walka z dopalaczami ma być skuteczniejsza. A to za sprawą projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który dziś przyjął rząd. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk wyjaśnił, że projekt przewiduje wpisanie na listę substancji zabronionych ponad 100 nowych składników psychoaktywnych wykorzystywanych w dopalaczach.

Krzysztof Bąk dodał, że dotychczasowe przepisy nie nadążały za pomysłowości producentów substancji psychoaktywnych. Teraz to minister zdrowia będzie mógł rozporządzeniem rozszerzyć listę środków, które zagrażają zdrowiu i życiu. Do tej pory konieczna była nowelizacja ustawy.

Nowe przepisy mają też skutecznie ograniczyć możliwość przywozu do Polski nowych substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z projektem przy ministrze zdrowia ma zostać utworzony zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanego z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. W jego skład wejdą eksperci i specjaliści z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii klinicznej, psychiatrii.

Zadaniem zespołu ma być miedzy innymi rekomendowanie ministrowi zdrowia umieszczania najbardziej niebezpiecznych substancji w wykazach środków odurzających, substancji psychotropowych.

Przedstawione propozycje wprowadzają ograniczenia związane ze sprzedażą leków zawierających substancje psychoaktywne.