Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 r. przedstawił w środę przewodniczący Rady Jan Dworak.

Wskazał, że wydatki KRRiT wyniosły w ub. roku 20,5 mln zł. Z tytułu działalności KRRiT dochody dla budżetu państwa to ponad 43 mln zł, czyli o blisko 80 proc. więcej niż zakładano w ustawie budżetowej - zauważył. Poinformował też, że Krajowa Rada podjęła decyzję o podziale 100 mln nadwyżki wpływów abonamentowych w 2014 r. Telewizja Polska otrzyma z tego 90 mln zł.

Zwrócił uwagę, że w 2013 r. nie udało się przygotować i skierować do prac parlamentarnych projektu ustawy modernizującego system finansowania mediów publicznych. "To zadanie priorytetowe w zakresie funkcjonowania rynku mediów publicznych w Polsce" - uznał. Przypomniał, że sprawą zajmuje się ministerstwo kultury, a KRRiT może pełnić jedynie funkcję "ekspercką".

Przyjęcie sprawozdania rekomendowała izbie senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Reklama

Podczas dyskusji senator Wojciech Skurkiewicz wskazywał na "skrajne upolitycznienie TVP i Polskiego Radia". Jak ocenił, sprawozdanie nie jest rzetelne. Złożył wniosek o odrzucenie sprawozdania.

Drugi wniosek o odrzucenie złożył senator Jan Maria Jackowski. Przyznał, że krytycznie ocenia "pejzaż medialny" w Polsce. Poruszył też kwestię outsourcingu w TVP. 1 lipca Telewizja Polska przeniosła 411 pracowników do firmy Leasing Team. Ponad połowę wydelegowanych pracowników stanowią dziennikarze. W ocenie Jackowskiego zabieg ten zagraża misji pełnionej przez TVP.

"To rzeczywiście nienormalna sytuacja" - zgodził się Dworak. Jego zdaniem - biorąc jednak pod uwagę sytuację finansową TVP - był to krok "ryzykowny", ale "dopuszczalny".

Zgodnie ze sprawozdaniem wpływy abonamentowe za 2013 r. wyniosły 630,2 mln zł. Według KRRiT realna wartość środków przekazanych nadawcom publicznym w 2013 r. obniżyła się o 47 proc. w porównaniu z 2003 r. i o 56 proc. w porównaniu z 1994 r. "Wpływy abonamentowe przekazane za 2013 r. były na poziomie środków przekazanych w 2009 r. Najwyższa kwota wpływów abonamentowych, która wyniosła 905,1 mln zł, została przekazana w 2003 r." - czytamy w sprawozdaniu.

W sprawozdaniu Krajowa Rada podkreśliła, że "niewielki wzrost zainkasowanych wpływów abonamentowych" spowodowany był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej.

KRRiT przekazała na publiczne radio i telewizję w 2013 r. łącznie 650 mln zł, blisko 20 mln zł z tej kwoty pochodziło z wpływów pozaabonamentowych. Telewizja Polska otrzymała 281,4 mln zł. Na konto Polskiego Radia wpłynęły 193,7 mln zł, a wśród 19 spółek rozgłośni regionalnych rozdzielono 173,9 mln zł.

Wnioskami senatorów PiS zajmie się teraz senacka komisja kultury. Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński złożył wniosek o rozpatrzenie sprawozdania komisji na tym posiedzeniu, aby można było odbyć głosowanie w czwartek. Senator Jan Maria Jackowski złożył jednak głos przeciwny. Senatorowie wyznaczą termin głosowania w czwartek, zaraz po wznowieniu obrad. (PAP)