To był błąd - tak kuria w Kaliszu tłumaczy podaną na swojej stronie internetowej instrukcję duszpasterską. Można w niej było przeczytać, że rezygnacja z lekcji religii oznacza apostazję, czyli wystąpienie ze wspólnoty Kościoła katolickiego.

Ta informacja zaskoczyła nauczycieli etyki, którzy uważają, że wybór tego przedmiotu, nie jest wyrzeczeniem się wiary. Kuria prostuje błąd i przyznaje, że instrukcja była nadinterpretacją przepisów. 1 września na stronie kurii diecezjalnej w Kaliszu pojawiła się informacja, że: "Osoby mogą wybrać zamiast religii etykę, kapłani i katecheci mają jednak obowiązek poinformowania, że jest to forma pisemnej apostazji". Dziś już tego pisma nie ma na stronie. Kuria przygotowuje sprostowanie" - informuje kanclerz kurii biskupiej w Kaliszu ksiądz Zbigniew Cieślak.

Odmowa uczestniczenia w lekcjach religii nie jest wystąpieniem z Kościoła w żadnym wypadku, natomiast nastąpił absolutny błąd wydziału katechetycznego naszej kurii i dlatego po zorientowaniu się, ta instrukcja została wycofana" - mówi. Kanclerz kurii biskupiej w Kaliszu tłumaczy, że prawdopodobnie celem tej instrukcji było tylko podanie formularza jak zapisać się na lekcje religii. Kuria wysłała już do księży katechetów pismo, w którym nie ma już słowa o apostazji.

1 września weszły nowe przepisy dotyczące nauczania lekcji religii i etyki. Rodzice dzieci niepełnoletnich muszą pisemnie zadeklarować, na których z ich przedmiotów będą chodzić ich podopieczni. Pełnoletni uczniowie sami mogą dokonać wyboru.

Reklama