Prof. Małgorzata Fuszara zastąpi Agnieszką Kozłowską-Rajewicz na stanowisku pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. Dotychczasowa pełnomocnik została europosłem.

Małgorzata Fuszara jest między innymi dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa. Kieruje Ośrodkiem Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu socjologii prawa i studiów kobiecych. W Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet pełni funkcję Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Nominacja Małgorzaty Fuszary na stanowisko ministra ds. równego traktowania spotkała się z dużym aplauzem wśród koleżanek z Kongresu Kobiet. O nowej minister mówią, że jest dla nich wielkim autorytetem i nieustanną inspiracją do działania.

"Ta nominacja daje pełną gwarancję, że praca, jaką poprzednia pełnomocniczka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, włożyła w wykonywanie swoich zadań - w walkę z dyskryminacją i promowanie idei równości - będzie kontynuowana przez osobę bardzo kompetentną i w pełni świadomą wagi, jaką idea równości odgrywa w standardach europejskich" - czytamy na stronie Kongresu Kobiet.

Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej, na której poinformowała dziennikarzy o wyborze nowej minister, również nie kryła słów uznania pod jej adresem.

"Uważam, że nie ma lepszej kandydatury na to stanowisko. Jest dobrze przygotowana. Całe swoje życie zawodowe zajmowała się badaniem spraw równego statusu i przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji" - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Nowa minister rozpocznie pracę od 1 sierpnia.