W Sejmie spekuluje się, że była minister sportu może zostać pełnomocniczką ds. równego traktowania. Dotychczasowa pełnomocnik, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, zdobyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego i będzie musiała zrezygnować z urzędu.

Joanna Mucha pytana o ewentualną nominację podkreśliła, że wszystko zależy od ewentualnej rozmowy z premierem. Dodała, że będzie jedną z osób proponowanych na to stanowisko przez Kongres Kobiet.

Z rządu, oprócz Kozłowskiej-Rajewicz, do Parlamentu Europejskiego odchodzi także minister kultury Bogdan Zdrojewski.