W ramach projektu Władzomierz sprawdzamy, czy politycy rządzącej koalicji wywiązują się z przedwyborczych obietnic - tym razem pod lupę wzięliśmy politykę na rzecz kultury.
Chociaż kultura nie zajęła w programie wyborczym Platformy z 2011 r. zbyt wiele miejsca, to można tam znaleźć przynajmniej jedno poważne zobowiązanie. PO obiecała, że wywiąże się z zapisów zawartego w 2011 r. Paktu dla Kultury, który rząd zawarł ze środowiskami twórczymi. Najważniejszy zapis paktu dotyczy finansowania kultury. Na jego mocy wydatki w tej dziedzinie mają stanowić co najmniej 1 proc. wydatków budżetowych, nie biorąc pod uwagę środków samorządowych i pochodzących z funduszy europejskich. Na razie wszystko wskazuje na to, że rząd jest na najlepszej drodze ku realizacji tego zamierzenia w budżecie na 2015 r. W tegorocznym budżecie na kulturę przeznaczono ok. 3 mld zł, co przy ogólnej sumie wydatków na poziomie 324 mld zł daje 0,92 proc. Dlatego tę obietnicę traktujemy jako będącą w realizacji.
W programie wyborczym PO zadeklarowała także zapewnienie powszechnego dostępu do internetu do 2015 r. Jednym z głównych sposobów realizacji tego zamierzenia, zwłaszcza na terenach słabo zaludnionych, ma być wykorzystanie zwalnianych przez wojsko częstotliwości. Chodzi o pasmo 800 MHz. Proces jego zwalniania zakończył się 31 grudnia 2012 r. Dodatkowe częstotliwości w tym paśmie stały się dostępne dzięki zmianie telewizji analogowej na cyfrową. Zwolnione pasma staną się przedmiotem aukcji organizowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. 30 grudnia UKE rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do udziału w aukcji, do której zgłoszenia operatorzy mogą składać do 13 lutego br. Zwycięzców, którzy na bazie wylicytowanych częstotliwości będą budować sieć LTE, poznamy prawdopodobnie w połowie roku.
Oprócz pasma 800 MHz operatorzy licytować będą także pasmo 2600 MHz, jednak to pierwsze stanowi najbardziej łakomy kąsek. W tym zakresie częstotliwości bowiem fale lepiej się rozchodzą, co sprawia, że do budowy sieci o dużym zasięgu konieczna jest mniejsza liczba nadajników, co znacznie obniża koszty. Zwycięzcy będą zobowiązani zapewnić dostęp do internetu na terenie 1242 gmin, gdzie obecnie zasięgiem objęte jest mniej niż 80 proc. powierzchni. Łącznie sieć zbudowana na wystawionych na aukcję pasmach ma objąć zasięgiem prawie cały kraj. Tą obietnicę także oceniamy jako będącą w realizacji.
Władzomierz to wspólny projekt Dziennika Gazety Prawnej i Press Club Polska. Jego celem jest weryfikacja obietnic złożonych wyborcom przez rządzącą koalicję PO-PSL. Do oceny wybrane zostały 164 obietnice, z których do tej pory oceniliśmy 63.