Ten smartfon to nie zabawka, ale doskonałe narzędzie pracy – twierdzi resort
Po raz drugi Centralny Ośrodek Informatyki (COI) MSW próbował znaleźć operatora, który dostarczy 110 iPhone’ów. Ciekawostką jest to, że z opisu przedmiotu zamówienia wynikało, że miało być tylko 55 abonentów. To oznacza, że każdy z urzędników COI MSW dostałby po dwa najdroższe na rynku aparaty.
– Podstawą unieważnienia postępowania są niezłożenie żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty w terminie składania ofert oraz to, że jedyna złożona w postępowaniu oferta cenowa znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – tak brzmi komunikat COI uzasadniający unieważnienie przetargu.