Sobotnia Rada Krajowa PO ma zapoczątkować akcję spotkań parlamentarzystów Platformy z obywatelami. Działacze partii zostali wyposażeni w 200-stronicowe opracowanie o dokonaniach 5 lat rządów. Do 18 grudnia każdy z nich ma odbyć minimum 8 spotkań w regionie.

Częściej niż do tej pory po Polsce ma też jeździć premier Donald Tusk. Spotkania mają się odbywać we wszystkich gminach. Parlamentarzyści PO dostali już materiały informacyjne: oprócz opracowania "Pięć lat stabilnego rozwoju", mają też broszury dotyczące rodziny, pracy i inwestycji. Spotkania mają się odbywać pod hasłem "Plan dla Polski" - poinformowały źródła PAP w PO.

Pomysł zmasowanej akcji informacyjnej posłowie PO przyjęli z mieszanymi uczuciami. Część z nich w rozmowie z PAP wskazywała, że takie akcje powinny odbywać się co pół roku, a nie "na zasadzie kontrataku". "Fajnie, że wreszcie mam takie materiały. Ale nie chciałbym, żeby przekaz był taki, że raptem na rozkaz jedziemy do ludzi. Większość z nas spotyka się z wyborcami regularnie" - powiedział PAP jeden z polityków PO.

Inny z rozmówców PAP przekonywał, że okres przedświąteczny nie jest dobry na spotkania przedstawicieli partii rządzącej z ludźmi. "W supermarketach są już ozdoby świąteczne, a ludzie, którzy nie mają na prezenty, myślą o tym, czego Mikołaj nie przyniesie ich dzieciom. +Wjeżdżanie+ teraz z tym, co chcemy zrobić, to nie jest dobry pomysł" - podkreślił zastrzegający anonimowość polityk Platformy. Jego zdaniem, tego rodzaju akcja powinna się zacząć w dzień po tzw. drugim expose premiera.

Z kolei szef łódzkiej PO Andrzej Biernat ocenił, że "pięciolatka" to świetna okazja, żeby przypomnieć o dokonaniach rządu, wbrew - jak mówił - "histerii, jaką rozpętuje opozycja".

W 200-stronicowej publikacji zatytułowanej "Pięć lat stabilnego rozwoju. Platforma Obywatelska 2007-2012" PO pisze zarówno o zrealizowanych projektach, jak i o tych, które są dopiero w trakcie realizacji. Część przytaczanych danych konfrontowanych jest z latami, w których rządziło PiS, a wcześniej SLD.

Książkę, z którą parlamentarzyści PO mają ruszyć w teren, podzielono na dziesięć części dotyczących kolejno: gospodarki i finansów publicznych, infrastruktury i środowiska, administracji, bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, zdrowia, pracy i rodziny, edukacji, nauki i kultury. Wszystkie przytoczone poniżej dane pochodzą z omawianej publikacji.

PO akcentuje, że za jej rządów Polska odnotowała najwyższy w całej UE wzrost gospodarczy (łącznie 18,5 proc, przy średniej unijnej -0,7 proc.), liczba miejsc pracy wzrosła o 935 tys., a rentowność naszych obligacji osiągnęła najniższy poziom w historii.

Energetyka

W rozdziale dot. energetyki PO pisze m.in. o gazie łupkowym - szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji mają wynieść 1,72 mld zł. Na przełomie 2012 i 2013 roku PGNiG ma uruchomić kopalnię ropy naftowej Lubiatów, Międzychód-Grotów, co ma pozwolić na dwukrotne zwiększenie wydobycia ropy przez spółkę.

Wśród transgranicznych projektów gazowych "w budowie" PO wymienia terminal LNG w Świnoujściu (oddanie do użytku planowane na połowę 2014 r.), rozbudowę o około 1 mld m3 pojemności podziemnych magazynów gazu oraz budowę do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych.

Projekty w "fazie przygotowawczej" to: gazowe połączenie międzysystemowe Polska-Słowacja, bałtyckie połączenie międzysystemowe Baltic Pipe oraz gazowe połączenie międzysystemowe Polska-Litwa. Na etapie prac analitycznych jest II nitka rurociągu pomorskiego.

Platforma chce przypominać m.in. o przedterminowym wykupie tzw. zadłużenia gierkowskiego, obniżeniu długu publicznego o około 27 mld zł oraz obniżeniu deficytu poprzez wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej.

Podatki

W publikacji podkreślono, że w ostatnich 5 latach osiągnięto 52 mld zł z prywatyzacji, przy jednoczesnym wyznaczeniu spółek strategicznych, które mają pozostać pod kontrolą skarbu państwa (m.in. PGNiG, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System).

W podrozdziale dot. podatków czytamy m.in. o realizowanych projektach e-Podatki i e-Rejestracja, o likwidacji NIP (PESEL jako identyfikator podatkowy dla osób fizycznych), skróceniu terminu zwrotu VAT ze 180 do 160 dni, zwiększeniu do 150 tys. zł limitu obrotu, poniżej którego podatnik może korzystać ze zwolnienia od VAT, a także o podniesieniu do 1,2 mln euro limitu obrotu dla tzw. małych podatników i o fakturach elektronicznych.

"Złagodzono obciążenia podatkowe poprzez utrzymanie dwustopniowej skali ze stawkami 18 i 32 proc., jednym progiem podatkowym w wysokości 85,53 tys. zł oraz kwotą zmniejszającą podatek 556,02 zł" - czytamy. PO chwali się też podniesieniem limitu ulgi rodzinnej o 50 proc. na trzecie dziecko oraz o 100 proc. na czwarte i każde kolejne (od 2013 r.)

Parlamentarzyści PO mają mówić o 2068 km dróg krajowych (w tym 559 km autostrad) oddanych do użytku od 16 listopada 2007, a także o realizowanym od 2008 r. Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycje w infrastrukturę lotniskową do 2015 r. mają wynieść 4,2 mld zł.

Euro 2012

Platforma zwraca też uwagę na wprowadzenie rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, e-sądów, możliwości tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet, systemu dozoru elektronicznego oraz obligatoryjnej terapii farmakologicznej skazanych za pedofilię i kazirodztwo.

W rozdziale dot. bezpieczeństwa PO pisze o organizacji Euro 2012 jako o "największym przedsięwzięciu w historii wolnej Polski, w które zaangażowane zostały służby podległe MSW".

W podrozdziale o siłach zbrojnych napisano o zniesieniu poboru, tworzeniu systemu Narodowych Sił Rezerwowych oraz o udziale polskich żołnierzy w operacjach i misjach międzynarodowych UE, NATO i ONZ. Przypomniano, że w 2012 r. policjanci, strażacy, funkcjonariusze BOR i strażnicy graniczni dostali podwyżkę 300 zł brutto.

Polityka zagraniczna

PO przekonuje, że politykę zagraniczną opiera na zasadach "otwartości, konkurencyjności i solidarności" przy głośnym sprzeciwie dla Europy wielu prędkości. PO chce podkreślać wzrost pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach UE. Przypomniano o szczycie Partnerstwa Wschodniego w Warszawie, o strategicznym partnerstwie z Chinami, o wizycie w Polsce prezydenta USA Baracka Obamy i premiera Rosji Władimira Putina.

"Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem wprowadziła nowe wyzwania dla współpracy obu krajów" - czytamy w części dot. stosunków polsko-rosyjskich. To jedyna w publikacji wzmianka o katastrofie smoleńskiej.

W rozdziale na temat zdrowia PO przekonuje, że resort zdrowia wprowadził "przejrzystą i racjonalną politykę lekową", a zmiany w sposobie refundowania leków spowodowały "spadek dopłat ponoszonych przez pacjentów oraz racjonalizację wydatków NFZ".

Wśród dokonań rządu PO wymienia też stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego począwszy od 2013 roku, reformę emerytur służb mundurowych, podniesienie (do 8 proc.)składki na ubezpieczenie rentowe oraz wydłużenie do roku urlopu macierzyńskiego.