Czy prawo przewiduje specjalne procedury związane z identyfikowaniem zwłok w razie takiej katastrofy?
Żaden przepis nie mówi, jak postępować w takim przypadku z ludzkimi szczątkami. Jest to kwestia staranności i rzetelności prowadzonego postępowania. Opracowane są niepisane zasady przeprowadzania oględzin w kryminalistyce i udziału organu procesowego w sekcji. Medycyna sądowa lotnicza także dokładnie opracowała metodykę co do badania tego rodzaju ciał.
W przypadku katastrofy np. nad Lockerbie każdy szczątek poddawany był badaniom DNA, bo taka była decyzja prowadzącego postępowanie. Należy pamiętać, że polscy prokuratorzy zostali dopuszczeni do aktywnego udziału w czynnościach śledczych wykonywanych przez stronę rosyjską. W związku z tym przy zabezpieczaniu szczątków powinni brać czynny udział. Krótko mówiąc, patrzeć na ręce strony rosyjskiej.