Parlament Holandii przyjął we wtorek uchwałę, wzywającą rząd, by nie podpisywał kontrowersyjnego porozumienia o zwalczaniu handlu artykułami podrabianymi i piractwa internetowego (ACTA).

Pod wpływem masowych protestów, wywołanych potencjalnym zagrożeniem wolności słowa i swobodnego dostępu do informacji przez ACTA, Unia Europejska zawiesiła w lutym działania na rzecz ratyfikacji tej umowy.

USA przystąpiły już do ACTA. To samo uczyniły 26 stycznia bieżącego roku w Tokio Unia Europejska i 22 spośród jej krajów członkowskich.

Choć grupująca przywódców państw unijnych Rada Europejska w grudniu ub.r. jednogłośnie wyraziła zgodę na ACTA, porozumienie wejdzie w życie dopiero po ratyfikowaniu go przez wszystkich 27 krajów członkowskich, w tym Holandię.