Administrację rządową tworzy 18 ministerstw i kancelaria premiera. Jedna miesięczna wypłata dla urzędników tam pracujących, a jest ich prawie 14 tysięcy, to dla budżetu koszt prawie 76 milionów złotych. RMF FM zrobił porównanie, w których resortach najbardziej opłaca się pracować.

Średnie wynagrodzenie pracowników poszczególnych resortów wynosi 5498,91 złotych - donosi RMF FM. Najlepiej zarabia się w Ministerstwie Rolnictwa (średnio 7409 zł na osobę), najgorzej natomiast w resorcie kultury (około 4000 zł na pracownika).

Kultury i dziedzictwa narodowego 4000 zł
Rozwoju regionalnego 4189 zł
Skarbu Państwa 4256 zł
Zdrowia 4602 zł
Pracy i Polityki Społecznej 4649 zł
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4760 zł
Transportu i Gospodarki Morskiej 5113 zł
Środowiska 5286 zł
Administracji i Cyfryzacji 5308 zł
Sportu i Turystyki 5399 zł
Sprawiedliwości 5427 zł
Obrony Narodowej 5962 zł
Edukacji Narodowej 5975 z
Kancelaria Prezesa rady Ministrów 6294 zł
Gospodarki 6385 zł
Spraw Wewnętrznych 6388 zł
Finansów 6526 zł
Spraw Zagranicznych 6550 zł
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7409 zł
Reklama

Premie i nagrody

Bardzo ważnym elementem wynagrodzeń są w ministerstwach nagrody i premie. W ubiegłym roku wyniosły one 84 852 066,54 złotych. To suma o kilka milionów złotych wyższa niż jednorazowe miesięczne pobory wszystkich urzędników w ministerstwach - zauważa RMF FM.

Najwyższe premie i nagrody wypłaciły swoim pracownikom resorty: pracy (11 907 zł na osobę), obrony narodowej (średnio 10 685,25 zł na osobę) i infrastruktury (8 062,27 zł na osobę).

Gdzie najbardziej opłaca się pracować

Jeżeli już decydujemy się pracować w administracji rządowej - to najlepiej w ministerstwie rolnictwa. Jak zauważa RMF FM, średnia płaca w 2011, z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., wyniosła tam 7 409 zł i została uzupełniona średnio o 4642 zł rocznych nagród i premii.

Warto zastanowić się też nad pracą w ze średnią płacą 6526 zł i średnimi rocznymi nagrodami na poziomie powyżej 7 tys. złotych.

Niezłą ofertą pracy jest też kancelaria premiera. Zarobki przekraczają tam o kilkaset złotych średnią zarobków w ministerstwach (6294 zł w porównaniu do średniej 5498 zł), a płacę uzupełniają - wynoszące średnio 7100 zł na pracownika (na rok) - premie i nagrody.

Tam raczej nie opłaca się pracować

Najmniej, w porównaniu z innymi jednostkami administracji rządowej, opłaca się pracować w resorcie kultury - zarobki miesięczne w wysokości około 4000 zł i tej samej wysokości premie i nagrody roczne.

Zaraz potem, wylicza RMF FM, w zestawieniu nieopłacalności jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, gdzie średnia płaca wynosi 4189 zł, a średnia suma nagród i premii w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 576,74 złote.