Według polityka państwo powinno wspierać przedsiębiorców decydujących się na zatrudnienie pracowników na stałe umowy o pracę. "Powinni oni korzystać z preferencji przy zawieraniu umów i kontraktów z instytucjami państwowymi i samorządowymi" - mówił Ziętek.

Lider PPP - Sierpień 80 podkreślił, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym odsetek "umów śmieciowych" jest tak wysoki. Według niego niedopuszczalne jest, żeby na umowy takie zatrudniały pracowników instytucje państwowe i samorządowe.

"umowy śmieciowe" są niekorzystne nie tylko dla pracowników, ale również dla ZUS

Ziętek przekonywał, że "umowy śmieciowe" są niekorzystne nie tylko dla pracowników, ale również dla ZUS. Jak tłumaczył, np. umowy o dzieło nie są objęte składką ZUS, a osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą minimalne składki. Według niego, wszystko to pogarsza sytuację ZUS.

Podczas piątkowej konferencji w Radomiu PPP-Sierpień 80 zaprezentowała liderki list do Sejmu w okręgach na Mazowszu. Ziętek podkreślił, w trzech spośród pięciu mazowieckich okręgów wyborczych na czele list są kobiety.

Kobiety otwierają listy PPP-Sierpień 80 w okręgu radomskim, siedleckim i warszawskim.

W Radomiu listę Polskiej Partii Pracy otwiera Renata Szyszka z radomskiej Fabryki Łączników. W Siedlcach na pierwszym miejscu jest Katarzyna Śniadecka - szefowa Polskiej Partii Ekologicznej-Zieloni. W jednym z dwóch warszawskich okręgów na czele listy znalazła się Magdalena Janiszewska.

Ziętek dodał, że na około 800 kandydatów do Sejmu, zgłoszonych we wszystkich okręgach wyborczych w całym kraju przez jego partię, kobiety stanowią połowę.