Od piątku Juliusz Braun nie zarządza już jednoosobowo TVP. Do zarządu spółki dołączyli tego dnia Bogusław Piwowar i Marian Zalewski. Odbyło się już pierwsze, inauguracyjne posiedzenie zarządu w nowym składzie.
Reklama

"Zarząd zapoznał się dokładnie z sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, zarówno bieżącą, jak i prognozami do końca tego roku, członkowie zarządu nakreślili też kierunki swoich zainteresowań kompetencyjnych" - powiedziała PAP rzeczniczka TVP Joanna Stempień-Rogalińska.

Rozdział obszarów kompetencji między poszczególnych członków zarządu TVP ma być jeszcze przedmiotem najbliższych posiedzeń zarządu. Wcześniej Braun zapowiadał, że to on będzie odpowiedzialny za sferę programową.

Nowy zarząd TVP został wybrany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na wniosek rady nadzorczej telewizji, która wcześniej przeprowadziła konkurs.

Początkowo stanowiska w zarządzie mieli objąć wyłącznie Braun i Zalewski

Początkowo 6 maja stanowiska w zarządzie mieli objąć wyłącznie Braun i Zalewski, a Piwowar miał do niego wejść 15 lipca. Tak zdecydowała KRRiT. Decyzja podyktowana była faktem, iż obecnie Piwowar jest jednym z członków rady nadzorczej TVP, wyłonionym w konkursie organizowanym przez KRRiT. Z ekspertyzy prawnej zamówionej przez KRRiT wynika, że po rezygnacji któregokolwiek z członków rady nadzorczej organ ten zostanie sparaliżowany - nie będzie mógł odbywać posiedzeń i podejmować uchwał.

Dlatego do 15 lipca Krajowa Rada dała sobie czas na przeprowadzenie uzupełniającego konkursu na miejsce zwalniane w RN TVP przez Piwowara.

Inne rozwiązanie znalazła jednak rada nadzorcza TVP, postanawiając, że od 6 maja Piwowar będzie członkiem RN delegowanym do pełnienia funkcji w zarządzie. Takie rozwiązanie pozwoliło wszystkim trzem członkom zarządu objąć stanowiska równocześnie, bez jednoczesnego paraliżowania prac rady nadzorczej. Piwowar będzie miał status delegowanego do zarządu członka RN do 14 lipca.

Wprawdzie Braun także jest członkiem RN TVP, ale delegowanym tam przez ministra kultury. W tym przypadku nie obowiązują żadne procedury konkursowe, stąd ministerstwu dano mniej czasu na wskazanie następcy Brauna.

Dotąd spółką jednoosobowo zarządzał Braun jako p.o. prezesa TVP

Do czasu ukonstytuowania się nowego zarządu TVP spółką jednoosobowo zarządzał Braun jako p.o. prezesa TVP.

Braun jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się z zakresu nauki o mediach na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W przeszłości był m.in. członkiem (w latach 1999-2005) oraz przewodniczącym KRRiT. W okresie od 1989 do 1999 r. był posłem, przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego sejmowej komisji kultury. Był też m.in. dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. W latach 1973-1981 był dziennikarzem "Echa Dnia" w Kielcach, następnie do 1989 - publicystą Tygodnika Katolickiego "Niedziela" w Częstochowie. Jest radcą generalnym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykłada w Collegium Civitas w Warszawie. Jest autorem publikacji nt. kultury i mediów, m.in. książek "Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo" oraz "Telewizja publiczna w czasach transformacji".

Piwowar to menedżer specjalizujący się w zarządzaniu mediami elektronicznymi, ekspert i wykładowca w dziedzinie reklamy, public relations i lobbingu. Zasiadał w RN TVP poprzedniej kadencji, pełniąc wówczas funkcję p.o. prezesa. W latach 90. był szefem Zespołu Informacji Biura Prasowego Rządu, następnie - dyrektorem Departamentu Reklamy w KRRiT. W kolejnych latach pełnił funkcje dyrektora Biura Zarządu TVP, szefa Zespołu Public Relations i rzecznika prasowego spółki Nafta Polska, wiceprezesa Business Centre Club. Jest autorem publikacji eksperckich o problematyce reklamy, sponsoringu i lobbingu. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, podyplomowych studiów z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa UJ oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów SGH. Ukończył też seminarium nt. nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi z zakresu studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Zalewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, był ostatnio wiceministrem rolnictwa. W czwartek premier Donald Tusk, na prośbę Zalewskiego odwołał go z tej funkcji. W przeszłości Zalewski był m.in. wiceszefem RN telewizji (1996-1998) oraz członkiem zarządu TVP (1998-2000) nadzorującym m.in. programy informacyjne: Teleexpress, Panoramę, Wiadomości oraz Telegazetę i pion administracji. W 1999 r. koordynował z ramienia zarządu TVP medialną obsługę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W latach 1994-1997 pełnił m.in. funkcję doradcy prezesa Rady Ministrów. Pracował też jako redaktor naczelny miesięcznika ZG ZOSP RP "Strażak" oraz kierownik Zespołu Informacji i Marketingu, a następnie ekspert i redaktor naczelny czasopisma NFOŚiGW "Nasze Środowisko". Jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. Od 2006 r. członek Rady Programowej TVP S.A.