Kowalski został delegowany do RN TVP przez ministra kultury; pismo w tej sprawie wpłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informację potwierdził rzecznik resortu Maciej Babczyński.

Trwa też ogłoszony przez KRRiT konkurs na kolejnego członka RN TVP. Ma on zastąpić Bogusława Piwowara, który także został członkiem zarządu spółki. Kandydatów do 15 czerwca zgłaszają organy kolegialne uczelni akademickich, później odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wskazanymi przez Krajową Radę. Piwowar ma obecnie status delegowanego do zarządu członka RN. Na przeprowadzenie uzupełniającego konkursu na zwalniane przez niego miejsce KRRiT dała sobie czas do 15 lipca.

KRRiT wybrała nową RN TVP w marcu. W jej skład weszli wówczas: kojarzeni z lewicą - Bogusław Piwowar i Leszek Rowicki, związani z PSL - Stanisław Jekiełek i Henryk Cichecki, b. eurodeputowany z list PiS Wojciech Roszkowski. Skład ten uzupełniały dwie osoby, wskazane przez resorty - reprezentantem ministra skarbu państwa został Grzegorz Borowiec, a ministra kultury i dziedzictwa narodowego - Juliusz Braun.

Wybór nowej RN TVP był efektem nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji, która wygasiła kadencje rad nadzorczych i zarządów w TVP, Polskim Radiu i jego regionalnych rozgłośniach.

"Uważam, że w mediach publicznych powinna być wyłącznie misja"

Prof. Tadeusz Kowalski brał udział w przeprowadzonym później konkursie na członków RN TVP. Podczas przesłuchania w KRRiT definiował media publiczne jako te, które stawiają "obywatela przed konsumentem". Podkreślał, że rolą mediów publicznych jest też wyznaczanie standardów dla rynku i bycie punktem odniesienia dla mediów komercyjnych, które gdy mają "dobrego rywala, starają się być lepsze".

Mówił wówczas, że TVP należy przede wszystkim traktować jako instytucję twórczą, instytucję kultury, która ma do spełnienia dużą rolę w tych segmentach, których rynek komercyjny nie jest w stanie zapełnić - jak upowszechnianie kultury wysokiej, promowanie niekomercyjnych wartości.

"Balet, muzyka poważna, teatr wielkoobsadowy - te formy nie rozwiną się w telewizjach komercyjnych, telewizje komercyjne nie będą też zainteresowane relacjonowaniem ważnych rocznic" - podkreślał. Zaznaczał, że nie zgadza się z tezą "tyle misji, ile abonamentu". "Uważam, że w mediach publicznych powinna być wyłącznie misja" - mówił Kowalski.

Tadeusz Kowalski to ekonomista, politolog, medioznawca, wieloletni ekspert KRRiT, b. szef RN TVP oraz członek Rady Programowej TVP, a obecnie dyrektor Filmoteki Narodowej.