CBA poprosiło o listę osób odpowiedzialnych za prywatyzację stoczni i kilkudziesięciu innych spółek. W piśmie z 8 stycznia, które ma "GW", resort skarbu przekazał CBA listę urzędników prowadzących 79 najważniejszych prywatyzacji. Kamiński śledził urzędników wiosną - tajne materiały ujawnił jesienią - podkreśla gazeta.