W sumie ze spłatą zobowiązań zalega blisko 1,47 mln Polaków. Łączna kwota niespłacanego w terminie zadłużenia to 12,06 mld zł - wynika z raportu opublikowanego w środę przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej.

"Blisko 1,47 mln Polaków zalega ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Wzrost ogólnej kwoty niespłaconego zadłużenia w ciągu ostatnich trzech miesięcy jest najwyższy od czasu rozpoczęcia publikacji raportu i wyniósł 2,18 mld zł. W ciągu ostatniego roku zadłużenie to wzrosło o 71 proc., podczas gdy rok wcześniej wzrost ten wyniósł 44 proc." - powiedział na konferencji prasowej prezes InfoMonitora Mariusz Hildebrand.

Średnia kwota zaległego zadłużenia w sierpniu 2009 r. wyniosła 8 tys. 203 zł, co oznacza, że w ostatnim kwartale wzrosła o 966 złotych, czyli 13 proc.

"Znaczny wzrost liczby dłużników w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora wynika po części z faktu, że samorządy coraz chętniej zgłaszają nam osoby zalegające z zapłatą alimentów. Tylko w ciągu ostatnich miesięcy w naszej ewidencji przybyło 37 tys. dłużników alimentacyjnych" - zaznaczył.

Dodał, że po wejściu w życie ustawy umożliwiającej zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do Biur Informacji Gospodarczej w październiku 2008 r. "samorządy szybko zorientowały się, że jest to skuteczny sposób na egzekwowanie należności".

Problemy z terminowym regulowaniem płatności znacznie częściej mają mężczyźni pomiędzy 30. a 39. rokiem życia niż kobiety.

Największą kwotę zadłużenia mają mieszkańcy województwa śląskiego (ponad 2 mld zł). Dalej mazowieckie (ponad 1 mld zł), a następnie wielkopolskiego i dolnośląskiego. Z raportu wynika, że 45 proc. nierzetelnych dłużników ma do oddania mniej niż 2 tys. zł. Największy zanotowany w bazie dług wynosi blisko 77,5 mln zł.

Raport InfoDług powstaje w oparciu o informacje zgromadzone w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora, bazie Biura Informacji Kredytowej i bankowym rejestrze dłużników Związku Banków Polskich.