Ograniczenie możliwości legalnego eksportu milionów ton odpadów „otworzyło drogę do nielegalnych możliwości biznesowych” – napisała międzynarodowa organizacja policyjna w raporcie na temat nowych zjawisk przestępczych dotyczących zarządzania odpadami na świecie od stycznia 2018 roku.

Chiny zaczęły importować odpady w latach 80. XX wieku, a statki dostarczające wyprodukowane w tym kraju towary do Europy czy Stanów Zjednoczonych wracały wypełnione surowcami wtórnymi. Władze w Pekinie postanowiły jednak położyć kres importowi odpadów w trosce o środowisko naturalne Chin.

Od tamtej pory organizacje przestępcze wykorzystują zamknięcie kanału eksportowego, którym do Chin trafiało co roku ponad 7 mln ton odpadów plastikowych. W raporcie odnotowano „znaczny wzrost nielegalnych dostaw odpadów w ciągu ostatnich dwóch lat, przekierowywanych głównie do Azji Południowo-Wschodniej poprzez wiele krajów tranzytowych, aby zakamuflować źródło odpadów”.

Zwrócono również uwagę na wzrost nielegalnego spalania odpadów i wyrzucania ich na wysypiska w Europie i Azji. Przestępcy coraz częściej posługują się przy tym sfałszowanymi dokumentami, by omijać przepisy – dodano.

W sprawozdaniu przestrzeżono również przed zagrożeniem, jakie stwarza zanieczyszczenie plastikiem. Złe zarządzanie odpadami powoduje, że w glebie, rzekach i oceanie odkłada się plastik i mikroplastik – napisano.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)