GDDKiA poinformowała o ogłoszeniu przetargu na projekt koncepcyjny budowy obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej 32 w pow. poznańskim. Droga to ważne regionalne połączenie między Poznaniem a Zieloną Górą.

Obwodnica ma mieć ok. 3 km długości. Poznański oddział GDDKiA podał we wtorek, że w tym roku planuje się przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, które umożliwią pozyskanie decyzji środowiskowej i rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę.

Termin składania ofert został wyznaczony na 9 czerwca. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 150 dni od daty podpisania umowy.

GDDKiA podała, że podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości.

"Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na drodze krajowej 32" - podano.

Dzięki inwestycji nastąpić ma poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawić ma też również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego - w szczególności pomiędzy Poznaniem i ważnymi miejscowościami w województwie wielkopolskim: Grodziskiem Wielkopolskim czy Wolsztynem. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny