Podczas prac nad tzw. tarczą 3.0 senatorowie zdecydowali, by do porządku obrad wprowadzić trzy senackiej inicjatywy ws. działań związanych z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

We wtorek wieczorem w trakcie rozpatrywania przyjętych przez Sejm przepisów noweli tarczy antykryzysowej, tzw. Tarczy 3.0, przewodniczący senackiej komisji finansów Kazimierz Kleina (KO) poinformował, że podczas prac komisji nad tą ustawą pojawiła się konieczność jej rozszerzenia. Dlatego komisja zaproponowała, by Senat podjął inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, oprócz rozpatrzenia samej nowelizacji tarczy antykryzysowej.

Chodzi o trzy projekty ustaw, są to: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem; projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Reklama

Pierwszy z nich wprowadzać ma kolejne instrumenty wsparcia dla samorządów w związku z koronawirusem. Znalazło się tam m.in. rozwiązanie, które pozwalać będzie nie dokonywać wpłaty przez JST do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego.

Drugi projekt dotyczy wsparcia służb medycznych walczących z pandemią. W inicjatywie proponuje się np. wprowadzenie dodatku specjalnego za pracę w godzinach nadliczbowych, czy obowiązkowe badania w kierunku koronawirusa dla kadry medycznej.

Trzeci z kolei odnosi się do organizacji pozarządowych. Reguluje on m.in. kwestię podejmowania decyzji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, czy dodania grupy organizacji pożytku publicznego jako beneficjentów darowizn na przeciwdziałanie COVID-19.

Oprócz tych trzech projektów, których drugie czytanie zaplanowane jest na środę, Senat ma wrócić do rozpatrywania nowelizacji tarczy antykryzysowej, nazywanej Tarczą 3.0.

Jak relacjonował we wtorek senator Kleina, zdaniem senackiej komisji finansów znalazły się tam przepisy daleko wykraczające poza walkę z koronawirusem. Chodziło np. o zmiany dotyczące sposobu wyboru prezesa UKE.

Dlatego też - kontynuował - komisja zaproponowała 75 poprawek do Tarczy 3.0, które w dużej mierze eliminowały takie - zdaniem senatora - zbędne rozwiązania. Jedna z poprawek zakłada skreślenie zapisów, które nakładają na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia, obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

Komisja opowiedziała się ponadto za tym, by usunąć z noweli zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, które związane były z elektronizacją niektórych procesów w zakresie prowadzenia rozpraw. Senatorowie chcą też wykreślenia przepisów zmieniających zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodziło o pozbawienie Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa