Wartość ukraińskiego eksportu towarów w 2019 r. przekroczyła granicę 50 mld dol., a importu – 60 mld dol.
Najwięksi partnerzy handlowi Ukrainy / DGP
Tym samym wymiana osiągnęła poziom z 2014 r. Niemal odrobiono straty wywołane zapaścią gospodarczą po rewolucji z lat 2013–2014, zagarnięciu Krymu przez Rosję i wybuchu wojny w Zagłębiu Donieckim. Od 2014 r. dane handlowe nie obejmują terenów okupowanych przez Rosję.
Następuje też zmiana geograficzna. Jeszcze w 2013 r. eksport do Wspólnoty Niepodległych Państw był wyższy niż do UE. Dziś Ukraińcy wysyłają na rynki unijne towary warte trzykrotnie więcej niż do WNP. Pomogła obowiązująca od 2016 r. umowa o wolnym handlu, która przy okazji wymogła na producentach dostosowanie się do standardów obowiązujących w Unii. Polska jest dla Ukrainy czwartym partnerem po Chinach, Rosji i Niemczech oraz drugim po Chinach rynkiem eksportowym. Sukcesem są relacje z tym ostatnim krajem, który stał się dla Kijowa najważniejszym kierunkiem eksportu.
Reklama