O tę sprawę była pytana w środę Komisja Europejska. "Przeanalizujemy nowe prawo, które zostało przyjęte przez włoski parlament. Sprawdzimy jego zgodność z unijnym prawem" - odpowiedział rzecznik KE Carlos Martin Ruiz De Gordejuela.

Przyjęty w poniedziałek przez włoski Senat dekret przygotowany został z inicjatywy ministerstwa spraw wewnętrznych, na czele którego stoi wicepremier Matteo Salvini. Dekret przewiduje wzmożenie walki z nielegalną imigracją i zaostrzenie kroków przeciwko przemytnikom migrantów. Zbiór przepisów dotyczących bezpieczeństwa określono jako „bis”, ponieważ pierwszy dekret w tej sprawie, zawierający rozporządzenia zaostrzające politykę migracyjną, przyjęto w zeszłym roku.

Zgodnie z kolejnym dekretem kapitanowi statku w przypadku złamania zakazu wpłynięcia na włoskie wody terytorialne lub postoju na nich grozić będzie kara w wysokości od 150 tysięcy do 1 miliona euro. Początkowo zapisano grzywny od 10 do 50 tysięcy euro, ale zostały one podniesione z inicjatywy partii Salviniego - Ligi.

Reklama

Ponadto przewidziana jest natychmiastowa konfiskata jednostki należącej do organizacji pozarządowej oraz areszt dla kapitana, jeśli stawia on opór lub dopuszcza się użycia siły przeciwko włoskim służbom. Zapisano również, że minister spraw wewnętrznych może ograniczyć lub zabronić wstępu, tranzytu i stacjonowania statków na włoskich wodach, co też dotyczy żeglugi jednostek organizacji pomocowych.