Przedsiębiorcy mają czas do końca kwietnia, by sprawdzić dane wpisane do ewidencji. Resort przedsiębiorczości rusza właśnie z kampanią informacyjną.
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma służyć właściwej identyfikacji prowadzącego biznes. To wartość zarówno dla organów administracji publicznej, jak i ogółu przedsiębiorców. Chodzi przecież o pewność obrotu. Ale jak ją zapewnić, gdy niektórzy prowadzący działalność są wpisani do ewidencji podwójnie?

Wiosenne porządki