Przedsiębiorcy mają czas do końca kwietnia, by sprawdzić dane wpisane do ewidencji. Resort przedsiębiorczości rusza właśnie z kampanią informacyjną.
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma służyć właściwej identyfikacji prowadzącego biznes. To wartość zarówno dla organów administracji publicznej, jak i ogółu przedsiębiorców. Chodzi przecież o pewność obrotu. Ale jak ją zapewnić, gdy niektórzy prowadzący działalność są wpisani do ewidencji podwójnie?

Wiosenne porządki

Po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG zostaną wykreślone zdublowane wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych jak m.in. NIP, REGON, kod PKD działalności czy adres do doręczeń. Chodzi o tych przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w ewidencji.
– Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG to zjawisko nieprawidłowe. Negatywnie wpływa ono na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć kłopot z ustaleniem właściwego wpisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności – wyjaśnia Wojciech Paluch, dyrektor departamentu małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Dlatego resort w ostatnich dniach wysłał pocztą prośbę do posiadaczy „dubli”, by uporządkowali sytuację. Z szacunków urzędników wynika, że chodzi o co najmniej 2,2 tys. prowadzących działalność. Akcja informacyjna to już drugie podejście MPiT. Pierwsze, przede wszystkim realizowane drogą internetową, nie okazało się gigantycznym sukcesem. Na odezwę zareagowało kilkuset przedsiębiorców. Warto zaś korekt dokonać samemu, a nie zostawiać je urzędnikom. A to dlatego, że jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy będzie brakowało wymienionych w ramce obok tekstu danych, konsekwencją może być wykreślenie z ewidencji wszystkich wpisów. A za prowadzenie działalności bez wpisu można dostać grzywnę.
Rejestracja działalności gospodarczej / DGP

Dobra likwidacja

Eksperci nie mają wątpliwości: inicjatywa resortu zasługuje na pochwałę.
– Działania te należy ocenić pozytywnie. Przyczynią się one do poprawy obrotu gospodarczego, likwidując w wielu przypadkach wątpliwości, który wpis przedsiębiorcy jest właściwy, a co za tym, które jego dane są prawidłowe i aktualne. Ułatwią też przedsiębiorcom realizację spraw w urzędach, które dysponować będą poprawnymi danymi – twierdzi Marcin Berlak, radca prawny w kancelarii Głowacki i Wspólnicy.
– „Wiosenne porządki” w rejestrze CEIDG należy ocenić jako słuszne rozwiązanie – potwierdza Diana Siek-Smoczyńska, adwokat w kancelarii Chmaj i Wspólnicy. I przypomina, że informacje o przedsiębiorcach ujawnione w ewidencji determinują właściwość sądu w sprawach roszczeń przeciwko osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą. Ponadto do CEIDG trafiają informacje z sądów, np. o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o CEIDG), wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 23 ust. 1 pkt 6a ustawy o CEIDG) czy o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę danego zawodu (art. 25 pkt 2 ustawy o CEIDG).
– Istotne jest, aby tego typu informacje były widoczne dla kontrahentów. W przypadku zdublowanych wpisów może się zdarzyć tak, że informacje te są widoczne wyłącznie przy jednym wpisie. Z tego względu wykreślenie zdublowanych wpisów przedsiębiorców pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – podkreśla Diana Siek-Smoczyńska.
Ale czy przypadkiem zapowiedź usuwania wpisów przez urzędników nie jest przesadą? Zdaniem prawniczki – nie. Bądź co bądź pierwsze informacje na ten temat pojawiły się blisko rok temu. Teraz zaś ministerstwo prowadzi aktywną kampanię informacyjną. Wreszcie jest ku temu podstawa prawna. Przedsiębiorcy powinni uzupełnić dane do 30 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 203 ustawy wprowadzającej prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 650). Trudno więc czynić komukolwiek zarzut z tego, że chce uporządkować ewidencję.
– Na przyszłość jednak należałoby pomyśleć nad informatycznymi rozwiązaniami blokującymi przedsiębiorcom możliwość publikacji nieprawidłowo wypełnionego wniosku – zastrzega prawniczka.
Przedsiębiorca może bez trudu sprawdzić, czy ma zdublowane wpisy do CEIDG. Wystarczy wpisać swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.