Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będą mogli legalnie przebywać w Polsce do końca marca 2020 r. Warunkiem jest uregulowanie swojego pobytu do końca marca tego roku. W rocznym okresie przejściowym będą musieli wystąpić o zezwolenia na pobyt stały bądź czasowy. Tak wynika z opublikowanego w piątek projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dokument ma przygotować Polskę na skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które jest planowane na 30 marca tego roku. Ma za zadanie uregulować sytuację prawną ok. 5,8 tys. Brytyjczyków (i członków ich rodzin), którzy mieszkają w naszym kraju, korzystając z unijnej zasady swobody przepływu osób. Zdaniem projektodawców rok to wystarczająco długo, aby obywatele Zjednoczonego Królestwa mogli unormować swoją sytuację na nowych zasadach. Projekt zakłada, że obywatele Wielkiej Bytanii będą mogli skorzystać z bardziej dogodnych zasad niż te, które obowiązują innych cudzoziemców. Polska chce w ten sposób wypełnić wytyczne Komisji Europejskiej, która nalegała, by UE przyjęła przepisy, dzięki którym zwykli ludzie „nie zapłacą za brexit”.
Jak cała procedura będzie wyglądała w naszym kraju? W rocznym okresie przejściowym Brytyjczycy powinni złożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (3 lata) lub na pobyt stały (czas nieoznaczony). Ten ostatni będzie przyznawany tylko wtedy, gdy Brytyjczyk wcześniej przebywał legalnie w naszym kraju nieprzerwanie przez okres pięciu lat. Zainteresowany będzie też mógł starać się o uprawnienia pobytowe na takich samych zasadach jak każdy inny cudzoziemiec z krajów trzecich (pozaunijnych).
Wnioski złożone według tych procedur po 31 marca 2020 r. nie zostaną w ogóle rozpatrzone. Polska będzie też mogła odmówić przyznania prawa pobytu (lub w każdej chwili je cofnąć) osobie, która nie zalegalizowała wcześniej swojego pobytu, zagraża obronności naszego kraju, została wpisana do rejestru Schengen mającego uniemożliwić swobodne poruszanie się po Unii Europejskiej.
Brytyjczyk lub członek jego rodziny, który skorzysta z rocznego okresu przejściowego, będzie mógł w tym czasie legalnie pracować i prowadzić działalność gospodarczą.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w uzgodnieniach międzyresortowych