Od 12 lat w życiu codziennym zawsze starałem się być adwokatem dzieci. Wyrazem tego jest moje doświadczenie w najtrudniejszych sprawach – karnych i o alimenty – powiedział w środę Mikołaj Pawlak wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Pawlak jest prawnikiem, obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości. 23 listopada Sejm wybrał go na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD jego kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Senat. W środę Pawlak odpowiada na pytania senatorów.

Podczas posiedzenia senatorowie pytali Pawlaka m.in. o wymagane ustawą o RPD pięcioletnie doświadczenie z dziećmi lub na ich rzecz. Wskazywali przy tym m.in. na wątpliwości organizacji pozarządowych.

Pawlak tłumaczył, że jego praca na rzecz dzieci ujawniała się podczas spraw sądowych. "Przyszedłem do ministerstwa właśnie jako ekspert, praktyk od spraw dzieci. Wyrazem tego jest moje doświadczenie w najtrudniejszych sprawach, nie medialnych. To są sprawy karne, o alimenty. Bronienie dzieci przed instytucjami i organami" – powiedział Pawlak.

"Dzisiaj mija dokładnie 13 lat, gdy zostałem członkiem łódzkiej izby adwokackiej. (...) Moja działalność nie miała charakteru publicznego, nie organizowałem Dnia Dziecka, nie organizowałem spotkań z dziećmi" – mówił Pawlak.

Jak dodał, przepis o RPD wymaga pracy z dziećmi lub na rzecz dzieci, "nie ustala jednak katalogu zawodów, umiejętności i uprawnień, jaki ten kandydat powinien mieć".

Pawlak mówił także o wskazywanej przez organizacje pozarządowe potrzebie powołania instytucji adwokata dziecka. "Od 12 lat być może bez przepisu, ale w życiu codziennym starałem się to robić, zawsze starałem się być adwokatem dzieci" – podkreślił.

Wskazywał także na resortowe prace nad zmianami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które jak mówił – "być może w tym roku zostaną przedstawione rządowi".

Pawlak był także pytany przez senatorów o interwencje w sprawie rodzin uchodźczych. "Niewątpliwie problemem są konflikty zbrojne na świecie. Zwracam jednocześnie uwagę i sygnalizuję, że dotychczas, pomijając zobowiązania, które były nakładane na Rzeczpospolitą, to jednak Polska (...) wielokrotnie przyjmowała dzieci i służyła obsługą medyczną, również w przypadku konfliktu w Syrii" – powiedział.

Pawlak jest już piątym kandydatem na RPD, trzecim zgłoszonym przez klub PiS. Ostatnia kandydatka PiS, Agnieszka Dudzińska, po drugim głosowaniu w Sejmie została wybrana na stanowisko RPD, zgody na jej powołanie nie wyraził jednak Senat.